Hoppa till huvudinnehåll
Två vandrare står på en snötäckt brygga och spejar ut över en sjö med kikare

Behovsanalys för besöksnäringens utveckling i Skåne

Nyheter

Vi har under det senaste halvåret genomfört ett intensivt förändringsarbete internt och justerat både organisation och arbetssätt för att bättre kunna möta utmaningar och ta tillvara framtida möjligheter. Genom det här arbetet kan vi bli bättre på att lyssna in omvärldens och näringslivets behov och spetsa till vårt erbjudande.

För att vi ska bli ännu bättre på att bidra till besöksnäringens utveckling i Skåne genomförs nu en stor behovsanalys som beräknas vara klar i april 2021. 

Resultaten från behovsanalysen kommer att användas för att planera insatser och projekt men även för att anpassa vår kommunikation.

Frågor som vi söker svar på är i stora drag hur Tourism in Skåne bäst bidrar till besöksnäringens utveckling i Skåne och hur våra insatser och erbjudanden ska riktas till olika företag för att nå fram och skapa nytta? 

Behovsanalysens genomförande

För att få en bra bild av besöksnäringens behov kommer undersökningen att genomföras i tre steg:

  1. Först gör vi en enkätundersökning där en stor del av de skånska besöksnäringsföretagen kommer att kontaktas.
  2. Enkätundersökningen följs upp med fördjupande telefonintervjuer med ett mindre urval av besöksnäringsföretag, för att gräva djupare i resultaten från enkätundersökningen.
  3. Slutligen kommer en virtuell tankesmedja att genomföras med branschföreträdare, forskare och andra med unik kunskap om besöksnäringen. Syftet med tankesmedjan är att reflektera kring de resultat som intervjuerna gett och blicka lite längre in i hur framtiden ser ut för besöksnäringen.

Vem genomför undersökningen?

Behovsanalysen genomförs av Sweco på uppdrag av Tourism in Skåne.

Vem kommer bli kontaktad? 

Enkäten kommer att skickas till över tusen företag i den skånska besöksnäringen, med fokus på att fånga in företag i hela regionen samt ur alla typer av branscher som besöksnäringen innefattar. De som besvarar enkäten har möjlighet att ange om de vill delta i den uppföljande fördjupande telefonintervjun.