Hoppa till huvudinnehåll
Två personer fikar en solig dag vid havet. Foto.

De allra flesta skåningar är positiva till turism

Nyheter
Pressmeddelande

Majoriteten av skåningarna upplever att turism bidrar till att göra Skåne till en bättre plats att bo på, dock är det många som välkomnar åtgärder som reglerar antalet besökare och motverkar belastningen på särskilt populära naturområden.

Det framgår tydligt av den medborgarenkät som Tourism in Skåne initierat och genomfört i Region Skånes ”Skånepanelen” och på temat hållbar turism.

Enkäten besvarades av drygt 4000 skåningar under augusti- september i år. Demokratienheten på Region Skåne, som löpande genomför undersökningar om skåningarnas attityd till olika frågor, genomförde enkäten på initiativ av Tourism in Skåne.

Syftet var att ta reda på skåningarnas attityd till turism, turismens betydelse för Skåne och hur de ser på ett mer hållbart friluftsliv. Resultaten kommer att användas i Tourism in Skånes fortsatta arbete med att säkerställa en hållbar och regenererande utveckling för turismen i Skåne.

De främsta fördelar som skåningarna ser, är att turismen medför intäkter till skånskt näringsliv, ökar sysselsättningen, bidrar till landsbygdsutveckling, ökar utbudet av produkter och tjänster för boende, samt skapar kontaktytor för olika kulturer att mötas.

Utmaningarna som framkommer är ett hårt besökstryck på vissa platser, trängsel och nedskräpning. Av de svarande är det 8 av 10 som är positiva till att begränsa antalet besökare vid känsliga naturområden. Den övervägande delen, 6 av 10, tycker att det kommer lagom många besökare. Boende i kommuner i sydöstra Skåne, samt i vissa av nordvästra Skånes kommuner, tycker i högre utsträckning att det kommer för många turister till Skåne jämfört med andra delar av Skåne. Där uppger nästan 4 av 10 att det kommer för många. Utmärkande för dessa kommuner är att de har ett högt antal besökare i relation till folkmängden.

Skåningarna bekräftar den bild vi har kring turismens utmaningar och positiva effekter i Skåne. I Skånes långsiktiga färdplan mot 2030 – Skåne, where tourism matters har vi identifierat behovet av att hantera obalanserade besöksflöden. Genom att fördela besökarna jämnare geografiskt och över året får vi en mer hållbar destination. Flera pågående insatser fokuserar på att lösa de utmaningar som skåningarna tar upp. På gång just nu är, bland annat, ett projekt där fokus är att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet samt undersöka hur man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne.
 

För mer information, kontakta:

Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne, 0768-870730