Hoppa till huvudinnehåll
Hornborgarsjön Västergötland

Ett jättekliv för vandrings-Sverige när ett nationellt ramverk tar form

Nyheter
Pressmeddelande

För en dryg vecka sen presenterades, på en direktsänd konferens i Falun, för första gången kvalitetskriterier för hur Sverige kan arbeta med utveckling av vandringsleder i framtiden.

Kvalitetskriterierna, som är första steget i ett gemensamt nationellt ramverk, ska ge hela landet förutsättningar att arbeta enligt gemensamma standards och regelverk kring ledutveckling.

Det var en historisk dag när kvalitetskriterierna presenterades. Vi ser ett stort behov av ett ramverk. Allt fler besökare söker sig ut i naturen och det ökade trycket på lederna innebär större slitage och belastning på vissa platser. Detta understryker behovet av kraftsamling kring ett gemensamt ramverk som kan hantera detta, berättar Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne AB

En förutsättning för att utveckla företag och produkter inom naturturism är att det finns attraktiva leder som företag kan verka kring. Leder som möter besökarnas krav och behov och som bidrar till att skapa en efterfrågan på produkter med naturupplevelse i centrum. Vår ledinfrastruktur behöver utvecklas för att skapa bättre möjligheter för företag, säger Linnea Ax, Tillväxtverket.

För ett år sen startade arbetet med att ta fram ett nationellt ramverk. Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

En tillsatt projektgrupp och referensgrupp har under året arbetat intensivt, tillsammans med ”led-Sverige”, för att ”sätta” kriterierna. Kriterierna presenterades i sin helhet på kunskapsdagen den 11 februari som drog deltagare från hela landet. Hela 250 personer lyssnade och interagerade genom chatt och enkäter. Talarna utgjordes av representanter från myndigheter såsom Tillväxtverket, Trafikverket, Naturvårdverket, Lantmäteriet och Jordbruksverket. Även Svenska Turistföreningen, Naturturismföretagen och Pilgrim i Sverige fanns representerade.

Kunskapsdagen bjöd även på exempel hur kriterierna kan användas konkret i arbetet med ledutveckling. Västkuststiftelsen är en av de organisationer som redan nu dragit nytta av kriterierna för att få bättre struktur på led-arbetet.

I nästa steg arbetar projektet vidare med att ta fram en verktygslåda och ett pedagogiskt processverktyg för att hela led-Sverige nu ska ha möjlighet att arbeta enligt ramverket.

Om projektet

Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne AB är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.

Se en inspelning från konferensen

Kunskapskonferens 11 februari 2021

Ta del av kvalitetskriterierna och läs mer om projektet

Nationellt ramverk för vandringsleder

Kontakt: 

Johan Engström, projektledare, Visit Dalarna, johan.engstrom@visitdalarna.se,  031-81 83 19