Hoppa till huvudinnehåll
Fem av deltagarna i uppdrag fotspår på plats i Söderåsens nationalpark. De står böjda över en karta och söker efter rätt väg. Foto.

Filmpremiär!

Nyheter
Naturturism
Innovation

Nu blir det digital premiär av innovationsdokumentären ”Leave nothing but footprints”.

Dokumentären skildrar den första delen av Tourism in Skånes spännande innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar för naturturism på naturens villkor.

Du kan se filmen på Uppdrag Fotspårs hemsida eller direkt på Youtube.

Med siktet på att vidga perspektivet och få in nya tankar skapade Tourism in Skåne ”Uppdrag Fotspår” i samarbete med Länsstyrelsen. Vi gjorde ett Open Call ut till Skåne. Över sjuttio personer sökte!

Tio deltagare, alla med olika bakgrund och kompetenser, valdes ut till ett internationellt team för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens Nationalpark. Deras uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Vi lät filmteamet Gade 18 följa deras process och resultatet blev dokumentären ”Leave nothing but footprints”.

Trenden att umgås utomhus håller i sig. Nya målgrupper letar sig ut, vilket är positivt ur många perspektiv, men det innebär också en ökad belastning på våra naturområden och nya problem som måste lösas. Därför behöver vi tänka nytt – och tillsammans.

Vi är flera aktörer och personer som behöver samverka för att vi ska lyckas skapa framtidens lösningar för naturturism på naturens villkor. Låt dig inspireras av teamets arbete och nya infallsvinklar och lyssna till panelens reflektioner efter filmen.

Bakgrund

Under de senaste åren och inte minst under covid-19-pandemin har fler och nya typer av besökare besökt Söderåsens nationalpark. Och tidigare utmaningar har växt till ännu större problem.

Några av de största utmaningar som parken står inför:
• Skräp som hamnar utanför soptunnor
• Eldning på icke godkända platser
• Olovlig camping 
• Felaktig parkering
• Förstörelse av grenar från träd
• Hundar utan koppel

Syftet med Uppdrag Fotspår är att utforska hur vi kan påverka beteendet hos besökare i parken, för att säkerställa att de lämnar ett positivt fotavtryck.

Detta har hänt så här långt:

Lär känna deltagarna  Uppdrag Fotspår