Hoppa till huvudinnehåll
Skrea matbruk. Foto.

Från jordbruk till besöksmål

Nyheter

Projektet Bonde söker turist har nått sin slutdestination. Ett tjugotal företag som är medlemmar i LRF har fått stöd och vägledning inom affärsutveckling och marknadsföring. Syftet? Att ta ett steg in i besöksnäringen och bidra till att Skåne utvecklar en hållbar och konkurrenskraftig turism på landsbygden. 

För att knyta ihop säcken och utvärdera projektet åkte Tourism in Skåne iväg på en studieresa tillsammans med några av företagen och NyföretagarCentrum, som varit en viktig del av projektet och som har stått för de affärsutvecklande insatserna.

Utanför Varberg besöktes Johnssons gård som har flera olika verksamheter och bland annat restaurang, café, blomster- och inredningsbutik, träningsanläggning och keramikverkstad, för att nämna några. Från början ett lantbruk som nu blivit en egen liten destination i Halland. Ett levande bevis på hur en reseanledning ut på landsbygden kan skapas av något som från en början inte alls hade den avsikten. 

På studieresan blev det också tydligt hur många likheter som finns mellan företagen, trots olika utgångslägen och förutsättningar. En del har redan ett ben inne i besöksnäringen medan andra under projektets gång har fått hjälp med att ta fram underlag och planera för att påbörja sin förflyttning. En gemensam nämnare som återkom under diskussionerna var hemmablindheten och hur nyttigt projektet och den här resan varit.

Ulrika Andersson, som äger och driver Bökåkra Frakt och Gårdsbutik är en av projektets deltagare som också varit med på studieresan.

- Det är så lätt att bli hemmablind. Första gången Anne från NyföretagarCentrum kom hit till gården såg hon saker som inte jag ser, berättar Ulrika.

Under projektets gång har företagen fått insikt i vad de vill göra framåt och vad de behöver för att ta sig dit, men något som varit en ögonöppnare och minst lika viktigt är de delar som man fått insikt om att man inte längre ska arbeta med. 

- För oss har allt det här rört runt i grytan. Inputen från andra deltagare har varit värdefull och man hittar också saker hos andra som man tänker att man själv skulle kunna göra. Personer utanför den egna verksamheten har fungerat som ett bollplank genom den här processen, fortsätter Ulrika.

Bland de andra företagen ser det lite olika ut. En del kommer att styra om ganska stort och byta inriktning, medan andra gör mindre justeringar som ses som hållbara och lönsamma på lång sikt. Något som konstaterades av samtliga är dock att drömmar och visioner i alla fall inte är det som kommer att sätta stopp för framtida utveckling. Den här studieresan har dessutom fyllt på idébanken rejält.

Verksamheterna för studieresan valde vi för att de kommit långt med att erbjuda hållbara turistiska produkter på landsbygden. Utöver att inspirera deltagarna fick vi också många bevis på det som trenderna visar, att besökare efterfrågar den här typen av upplevelser på landsbygden allt mer.