Hoppa till huvudinnehåll

Handbok ska skapa en cirkulär mötesbransch

Nyheter
Crisitivity
Pressmeddelande

Mötes- och konferensanläggningar har massor att vinna på att utveckla en cirkulär affärsmodell, något som är helt nödvändigt för långsiktig hållbarhet. För att både motivera och underlätta omställningen i företagen släpper Tourism in Skåne AB nu en handbok som ger både generell förståelse för cirkulär ekonomi, och handgripligt stöd.

Cirkulär ekonomi, vars huvudsyfte är att bidra till hållbarhet, handlar om att utnyttja resurser som investerats genom att använda dem om och om igen med högt bibehållet värde och så länge det går.

Att bygga en cirkulär verksamhet kan handla om smarta sätt att samordna transporter eller utnyttja lokaler optimalt, att minska matsvinnet, odla själv och hyra i stället för att köpa. I handboken presenteras ett antal exempel på företag som gjort cirkulära insatser. Tanken är att de ska inspirera – och kanske rent av bli framtida samarbetspartners.

Det finns många fördelar med att ställa om till en cirkulär verksamhet utöver de uppenbara ekonomiska och miljömässiga vinsterna. I en bransch som har svårt att rekrytera och behålla kompetent personal kan det ge en konkurrensfördel att arbeta medvetet med dessa frågor.

Ett av exemplen i handboken är hotellet Sigtunahöjden, som länge arbetat aktivt med hållbarhetsfrågorna med hela sin personal. Lotta Boman, grundare och vd, säger i en intervju:

”Fördelen är att det känns bra i hjärtat. Vi får uppmärksamhet och kan dela med oss av vår erfarenhet, samtidigt som vi attraherar personal och blir lönsamma!”

Handboken vänder sig till företagare som är nyfikna på cirkulär ekonomi, och kan med fördel användas som underlag till utvecklingsarbete för alla som jobbar i företaget. Den kan även vara ett stöd till företagsfrämjande organisationer.

Elin Moritz på Skånska Möten, som är delaktig i arbetet, menar att handboken kommer att vara till stor nytta för företagen:

”Jag är övertygad om att handboken kommer att göra det enklare att förstå vad cirkulär ekonomi kan innebära för en tjänstebransch som mötesbranschen. Jag gillar de konkreta exempel som man direkt kan implementera i sin egen verksamhet och som kan ge inspiration till nytänkande!”

Handboken är skriven av AFRY inom ramen för projektet Crisitivity som drivs av Tourism in Skåne AB och finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Projektet är ett samarbete mellan Tourism in Skåne, BI Syd, Skånska Möten, Svenska Möten och Almi Skåne. Syftet med projektet är att stärka hotell- och mötesanläggningar till ökad omställnings- och motståndskraft mot förändringar i omvärlden. Genom projektet skapas förutsättningar för en mer stabil, konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch.

Ladda ner handboken