Hoppa till huvudinnehåll

Meningsfulla upplevelser står i fokus på Världsturismdagen

Nyheter
Pressmeddelande

Tourism in Skåne AB uppmärksammar Världsturismdagen 27 september med ett event för Skånes mest engagerade besöksnäringsföretag på temat meningsfulla upplevelser. Deltagarna kommer att inspireras till att stärka sin position genom att skapa meningsfulla upplevelser för kunder och medarbetare, något som är helt centralt för att lyckas i sitt företagande. I osäkra tider blir det ännu viktigare att ha förmåga att ställa om för att nå lönsamhet i verksamheten, och bygga motståndskraft mot negativa förändringar. 

Förutom nätverkande och inspiration kommer dagen att väcka tankar kring, och identifiera, gemensamma utmaningar som vi kan arbeta med att lösa tillsammans. 

Årets internationella tema är Rethinking tourism

Med Skånes strategiska färdplan mot 2030,Tourism matters, arbetar vi tillsammans med Skånes kommuner med övertygelsen att turismen, utöver att bidra med arbetstillfällen och skatteintäkter, kan vara en del av lösningarna på våra samhällsutmaningar.  

Att turismen har stor betydelse i ett samhälle har aldrig varit tydligare. Under pandemin blev det också tydligt att vi behöver tänka i nya banor för att näringen ska utvecklas i takt med omvärlden. Samtidigt som turismen nu återhämtar sig har andra osäkerheter dykt upp omkring oss som aktualiserar behovet av att utvecklas och att tänka på nya sätt för att stå stark och hålla som företag.

- Genom att uppmärksamma världsturismdagen knyter vi an till ett globalt gemensamt upprop för att lyfta fram möjligheterna som turismen ger. Med god insikt från de globala perspektiven är det vår ambition att skapa en långsiktig hållbar utveckling med turismen som en tydlig motor för samhällsutvecklingen lokalt i Skåne. Konsten är att utvecklingen sker i hållbar symbios med det nära och lokala samhället, och så att säga nyttja det som redan finns, säger Carla Aguirre, tf vd på Tourism in Skåne AB

Platsen för dagen är Sveriges sydligaste udde och Köpmansmagasinet Smygehuk som erbjuder en unik och kreativ miljö att inspireras av. 

- Samverkan är vägen fram för oss i besöksnäringen. Genom vår roll som destinationsbolag knyter Visit Trelleborg banden mellan vår lokala näring och de nationella och internationella strukturerna i syfte att både hämta kunskap och inspiration, men framför allt för att stimulera vårt samlade utbud och vår attraktionskraft. När Tourism in Skåne i år väljer att uppmärksamma och markera World Turism Day här i Smygehuk är det ett fint betyg på vår stora gemensamma potential och den resa som vi och den lokala näringen har startat tillsammans, säger Maarja Edman, VD Visit Trelleborg AB

För mer information, kontakta gärna:

Carla Aguirre Muñoz, tf vd på Tourism in Skåne AB, carla.aguirre@skane.com, + 46(0)72 566 73 90

Om UNWTO

UNWTO (eller Världsturismorganisationen) är en FN-organisation som ansvarar för främjandet av ansvarsfull och hållbar utveckling globalt för besöksnäringen. Som den största internationella besöksnäringsorganisationen i världen engagerar sig UNWTO inom flera områden, bland annat utvecklingsinsatser och kunskapsspridning. Genom forskning och insamling av data tar UNWTO fram marknadsinsikter för att medlemmar ska fatta kunskapsbaserade beslut. Arbetet omfattar även att främja ett företagsvänligt klimat, talangutveckling, innovation samt verka för en hållbar och sammanhållen global besöksnäringspolitik.

Syftet med Världsturismdagen är att öka medvetenheten internationellt kring turismens betydelse och dess sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde. Dagen infördes av UNWTO (Världsturismorganisationen) redan 1979 och 27 september var det datum som UNWTOs stadgar antogs 1970. Runtom i världen uppmärksammas och firas dagen på ett flertal platser och den officiella konferensen arrangeras i år på Bali, Indonesien.

Tourism in Skåne är som enda region i Sverige Affiliate Member i UNWTO och samarbetar på olika sätt med organisationen inom uppdraget som Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation).