Hoppa till huvudinnehåll
Två vuxna och två barn går i en solbelyst glänta i skogen. Det ena barnet blir buren av en vuxen på axlarna. Foto.

Nationell utlysning för investeringsstöd ger möjlighet att utveckla vandringsleder enligt nya nationella ramverket

Nyheter
Pressmeddelande

Naturen har blivit vårt nya ”vardagsrum” och intresset för friluftsliv och naturturism har aldrig varit större. Speciellt vandring står högt upp på listan för upplevelser i naturen. Därför är det viktigare än någonsin att kvalitetssäkra och höja standarden på Sveriges vandringsleder. Kraftsamlingen som sker genom projektet ”Nationellt ramverket för vandringsleder” är nu redo med en verktygslåda som alla som ansvarar för och utvecklar vandringsleder kan ta del av.

När nu Tillväxtverket kommer att göra en utlysning av investeringsstöd för ledutveckling finns det nya möjligheter att göra riktade utvecklingsinsatser för vandringsleder runt om i landet.

2019 inleddes arbetet med att ta fram gemensamma standards och ett nationellt ramverk i ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Jordbruksverket. Projektet är nu inne i genomförandefasen, där alla landets regioner involveras. Målet med arbetet är att ge det breda utbudet av vandrings- och pilgrimsleder i hela landet en högre tillgänglighet både för nationella och internationella besökare.

Det stora intresset för friluftsliv och naturturism, och speciellt vandring, ger projektet mer aktualitet än någonsin och nu kommer resurser att bli tillgängliga för aktörer som arbetar enligt det nationella ramverket. I november kommer Tillväxtverket att utlysa ett investeringsstöd som ger aktörer möjlighet att implementera de kvalitetskriterier som tagits fram inom det nationella ramverksprojektet. En prioritering för stödet är att satsa på att utveckla leder för vandring och cykling som ger företag inom naturturism nya möjligheter.

Intresset för vandring är stort och en efterfrågad aktivitet av besökare, såväl inhemska som internationella. Sverige behöver fler vandringsleder som möter denna efterfrågan och som lever upp till besökarnas krav och förväntningar. Det är en viktig infrastruktur som skapar möjligheter för företag och entreprenörer inom svensk besöksnäring, säger Linnea Ax på Tillväxtverket.

De insatser som projektet driver handlar om att höja kvaliteten och standarden på Sveriges vandringsleder. Det nationella ramverket pekar framförallt på en långsiktig organisering av ledarbetet, som sedan länge varit efterfrågad, och det arbetet börjar falla på plats. Redan nu finns en verktygslåda tillgänglig, med mallar och goda exempel, för att uppfylla en rad kvalitetskriterier och flera organisationer och kommuner är redan i full gång och arbetar enligt kvalitetskriterierna. Investeringsstödet ger nu möjlighet till ännu fler aktörer att hänga på.

Tack vare ramverket finns det en stark och tydlig konsensus kring vad som gäller när det kommer till att utveckla ledarbete. Stora delar av Sverige hänger med och har redan börjat arbeta enligt kvalitetskriterierna. Nu gäller det för fler kommuner och regioner att ta chansen att arbeta i ramverkets anda, säger Olle Wängborg på Västkuststiftelsen.

Fakta om projektet:
Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne AB är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. Mer information finns på projektsidan

Kontakt:
Johan Engström, projektledare, Visit Dalarna
johan.engstrom@visitdalarna.se
070 - 482 62 88