Hoppa till huvudinnehåll
Två personer klättrar på klippor vid vatten

Riktlinjer för natur- och kulturturism under COVID-19-pandemin

Nyheter
Naturturism

Adventure Travel Trade Association (ATTA) har tagit fram guider med riktlinjer för hur natur- och kultur-turismföretag kan arbeta säkert under COVID-19. 

Riktlinjerna är till för att ge vägledning och rekommendationer för att bedriva verksamhet och hantera de nya riskerna och osäkerheten under COVID-19-pandemin och för att skapa ett internationellt gemensamt ramverk, en gemensam uppsättning åtgärder, målområden och definierade riskfaktorer. Ramverket är strukturerat kring företagens säkerhetsarbete, detta så att företagets rutiner enkelt kan revideras och anpassas till förändringar i risknivåer och rekommendationer.

OBS! ATTAs riktlinjer ska se som ett komplement till nationella regler och riktlinjer och ersätter inte dessa. 

Mycket handlar om att minska riskerna för smittspridning genom att hålla sig uppdaterad, utvärdera och kommunicera till sina kunder och besökare. Det kan vara grundläggande faktorer som att bygga fysiska barriärer för att människor lättare ska hålla avstånd, utöka städning och rengöring och att uppmuntra människor till att stanna hemma vid symptom. För detta har man skapat ett ramverk som även innehåller checklistor. Ett detaljerat riskanalysverktyg finns att ladda ner vid behov av sammanställning och utvärdering av eventuella risker. 

Alla guider för nedladdning hittar du här

Läs mer här

ATTA är en internationell förening för företag och organisationer som arbetar med det som på engelska kallas adventure tourism och som om innefattar turism med inslag av natur och kulturupplevelser, fysisk aktivitet och lärande. Föreningen har mer än 1300 medlemsföretag spritt över ca 100 länder.