Hoppa till huvudinnehåll
Två vandrare går uppför en slätt i en lövskog med höstlöv på marken. Foto.

Samarbete med STF utforskar nya sätt att påverka gästbeteenden

Nyheter

Naturens gäst – tack för att jag fick komma. Så är namnet på Tourism in Skånes nyinledda samarbete med Svenska Turistföreningen. Deltar gör lokalavdelningar och anläggningar längs STF:s nytillkomna signaturleder Ås-åsleden och Österlenleden, som också är del-leder av Skåneleden. 

Tourism in Skåne och STF kommer tillsammans med ett team tjänstedesigners från InUse i Malmö att genomföra en innovationsprocess. Syftet är att undersöka hur värdskapet kan påverka en gästs beteende på plats, och att ta fram lösningar och verktyg för det.

– När det gäller beteende kopplat till turism i naturen är det en hel rad faktorer som spelar in. Därför är det nog ingen enskild aktör som kan stå för hela lösningen. Vi behöver samverka, tänka nytt och våga testa oss fram, säger Josefine Carlsson, projektledare på Tourism in Skåne. 

Att bland annat Söderåsen, där Ås-åsleden passerar, är en av platserna för insatsen är ingen slump; här ägde Uppdrag Fotspår rum förra hösten. Insikter och idéer från Uppdrag Fotspår har mynnat ut i flera nya processer, varav Naturens gäst är en. 

Researchfasen började under sommaren genom observationer och intervjuer med olika berörda grupper. 

– Insikterna kring behov och problem är själva bränslet för idéerna. Man behöver grundligt ta reda på vad det är som vi behöver lösa, säger Josefine Carlsson.

Nästa steg är att tillsammans med deltagarna idégenerera kring lösningar som senare kan testas ut mot besökare.

Samarbetet mellan Tourism in Skåne och STF bygger på en gemensam övertygelse om att naturen ska fortsätta vara lika öppen och tillgänglig i framtiden, även när besökstrycket ökar och naturvanan minskar. För att lyckas med det måste fler aktörer börja samarbeta och våga både tänka och göra på nya sätt.