Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare med hund

Turism på annans mark

Nyheter
Verktyg

Naturturism är mer aktuellt än någonsin. En förutsättning för hållbar utveckling av turismen är att markägare och naturturismföretagen har samsyn och hittar vägar att samverka. 

Genom projektet Turism på annans mark har en handledning tagits fram för markägare och naturturismföretagare i syfte att underlätta samarbeten och avtal. Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och tillsammans göra turismutvecklingen mer hållbar.

Samverkan mellan markägare och företagare kan exempelvis innebära möjligheter att utveckla lägerplatser med vindskydd och eldstäder, bättre faciliteter och samverkan kring transporter. Det kan också leda till fler besökare och kunder till gårdsbutiker och ökade intäkter som i sin tur gynnar hela kommunen.

Det är viktigt att ökade besöksströmmar kontrolleras för att naturen inte ska utnyttjas och förstöras. Ett samarbete mellan markägare och turismföretagare kan underlätta en sådan kontroll och utvecklingen blir mer hållbar.

Läs mer om projektet

Ladda ner PDF

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Arbetet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.