Hoppa till huvudinnehåll
Vy från en gata i Ystad. Foto.

Turism står i fokus under Ystad Summit

Pressmeddelande
Information

Under två dagar, 15-16 maj, samlas aktörer inom politik, samhälle och näringsliv i Ystad med fokus på viktiga samhällsfrågor för Skåne och södra Sverige – nu och i framtiden. Ett av spåren har fokus på turism och besöksnäring. Talare och paneldeltagare diskuterar bland annat hur innovation kan vara nyckeln till att framtidsäkra allemansrätten, hur vi kan samarbeta internationellt kring data och hur The Glasgow Declaration kan vägleda oss mot minskade koldioxidutsläpp.

Turismspåret handlar om de möjligheter, men också utmaningar, som turismen för med sig för samhället och miljön. Tillväxt och resursutnyttjande måste gå hand i hand, och turismen behöver lämna ett positivt lokalt avtryck för att kunna fortsätta frodas.

 - Att turismen är med och formar det framtida hållbara samhället och bidrar som en del av lösningen på samhällsutmaningarna är en grundförutsättning för att bygga en långsiktigt hållbar året-runt-destination, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne AB och tillika ledamot i Ystad Summits Advisory Board.

Med denna bakgrund har ett program med sex punkter mejslats ut. En röd tråd handlar om att se turismens roll och bidrag till samhället, både för stad och landsbygd, och under hela året. Framgångsfaktorer i detta handlar om samverkan, bra beslutsunderlag och mod att våga testa nya vägar.

 - Vår förhoppning är att Ystad Summit ska inspirera och att nya kontakter skapas både lokalt, nationellt och internationellt, för det är tillsammans vi kan se till att turismen gör skillnad, fortsätter Pia Jönsson Rajgård.

För mer information, välkommen att kontakta:
Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne, pia.jonsson-rajgard@skane.com +46 768 87 07 30

Om Ystad Summit

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne. Under två dagar i maj möts aktörer inom politik, samhälle och näringsliv för dialog, utbyte och oväntade möten. Tillsammans bygger vi en arena för en öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas. 

Anmäl dig här

Program turismspåret

Stadskärnans betydelse för platsens attraktivitet

Hur viktig är stadskärnan för platsens attraktivitet? Och för vem är stadskärnan viktig? För invånarna som vill shoppa, för besökarna som vill uppleva och njuta, för fastigheternas värdeutveckling - eller en kombination av alla? Går allt detta att kombinera? Finns det politiskt mod i att välja?

Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor
Emma Håkansson, tf VD Helsingborg City
Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun

The Glasgow Declaration: Hur ska vi engagera oss?

The Glasgow Declaration är ett globalt initiativ för att sätta fokus på klimatfrågorna kopplade till turism. UNWTO står bakom uppropet, och över 500 aktörer, både länder, regioner och organisationer, har redan anslutit sig. Hör hur de som gått med tänker, och bli inspirerad att själv engagera dig i denna globala rörelse för att minimera klimatavtrycket. Bland annat berättar Katarina Thorstensson från Göteborg & Co hur de engagerat sig i strävan mot net zero, det vill säga att ta bort alla koldioxidutsläpp som människan kan påverka.

Katarina Thorstensson, Hållbarhetschef Göteborg &Co

SMART destination development - Business event as a successful tool beyond the tourism aspect (In English)

Henrik von Arnold from Vienna, and an expert panel, challenges our thoughts regarding the opportunities created by the pandemic, which enables us to make a break from the Old Normal behaviours within the business event industry.

Henrik von Arnold, Professional of the Meetings & Events industry
Eva Flyborg, vice ordförande Göteborg &CO
Karin Mäntymäki, Visit Stockholm
Marteen Schram, Managing Director IDEA | Founder LiveCom Alliance

Tillsammans mot ett mer medvetet resande - Visit Swedens nya varumärkeslöfte för resmålet Sverige

Konsumenterna blir mer värderingsstyrda och resmålen blir mer identitetsskapande. I en tid när många är sökande måste vi stå för något tillsammans och visa vägen. Visit Swedens vd Susanne Andersson berättar om nya varumärkeslöftet och samtalar kring vad det betyder för Skåne.

Susanne Andersson, vd VisitSweden

Hur framtidssäkrar vi Allemansrätten genom innovation?

Hur kan ett innovationsdrivet angreppssätt möta samhällsutmaningarna? Med inspel från forskning och aktuella case lyfter vi frågan om behovet att tänka i nya banor, testa nya grepp och metoder, för att säkerställa att turism och friluftsliv sker på naturens villkor.

Mattias Axelson, professor i samhällsfrågor med koppling till innovation
Anneli Hulthén, Landshövding
Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare och vd STF
Heléne Östberg, varumärkes- och innovationschef Tourism in Skåne

Turismräkenskaper för Hållbar turism - var står vi och hur långt kan vi nå lokalt och internationellt?

Möt turismaktörer, statistikansvariga och forskare inom turism i en paneldiskussion där de försöker besvara frågor som:

  • Hur nyttjar danska och svenska destinationer data i hållbarhetsarbetet idag?
  • I vilken riktning tar oss det internationella samarbetet?
  • Vilken data ger oss svar idag, och vad har vi på gång framöver?
  • Hur kan data nyttjas lokalt, nationellt och internationellt?

Anne Thomas, Direktör CRT
Pernille Lüdolf, Direktør for Destination Bornholm, formand Danske Destinatione
Fredrik Junkka, Analytiker Tillväxtverket
Carla Aguirre, vice vd Tourism in Skåne
Representant från VisitDenmark