Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna och en hund i en lövskog under hösten en solig dag. Foto.

Uppdrag Fotspår

Nyheter
Samarbete

Framtidens naturupplevelse – på naturens villkor.

Trenden är tydlig: Allt fler söker sig ut till de fridfulla skogarna, de imponerande utsiktsplatserna, de blanka sjöarna och de brusande vattenfallen. Visst är det bra att fler upptäcker och vill vara i Skånes vackra natur, men det finns en baksida när besökarna lämnar kvar fler avtryck än bara fotspår.

Uppdrag Fotspår är en del av Tourism in Skånes öppna innovationsarbete för en hållbar destination och genomförs i samverkan med Länsstyrelsen. Uppdraget syftar till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet samt undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen. 

Ett tvärsektoriellt team på 10 deltagare kommer sättas samman utifrån olika erfarenheter och bakgrund för att undersöka och testa nya lösningar på plats. Teamet känner inte varandra sedan innan och har satts samman utifrån en ansökningskampanj – ett Open call som gick ut på sociala medier under första delen av september dit 69 sökande skickade in sina motiveringar för att delta.

Bilder från ansökningskampanjen:

Bildmontage från ansökningskampanjen med ett stort parkeringshus ute i skogen.
Är stora parkeringshus i skogen lösningen?
Fotomontage från ansökningskampanjen med en stor skylt med blinkande pil mot en soptunna.
Eller är det fler soptunnor och tydligare skyltar?

 

 

 

 

 

 

 

Problemlösningen kommer att utgå ifrån Söderåsens nationalpark som Länsstyrelsen sköter och ansvarar för. Söderåsen och området vid Skäralid har under de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen. 

Workshopveckan och processen kommer att följas av ett filmteam och klippas ihop till en kortare dokumentärfilm. Syftet med filmen är att lyfta problematiken runt gästskapsfrågan samt visa på nya angreppssätt för att ta sig an ett större problem.

Uppdrag Fotspår in short

Vad: 10 deltagare under 7 dagar i Söderåsens nationalpark
När: 18 - 24e oktober