Hoppa till huvudinnehåll

Ur askan i elden - hur ska vi klara det här?

Som i resten av världen påverkas även vi i Skåne just nu av stora förändringar i ekonomin, med stigande räntor, kraftig inflation och begynnande recession.  

Carla Aguirre. Foto.
Carla Aguirre Mouritzen, tf vd Tourism in Skåne

Såväl konsumenter som företag ser mindre optimistiskt på framtiden än på många år och osäkerheten riskerar att ta över når vi står inför framtida val. Men samtidigt som de senare års globala kriser och utmaningar kommit väldigt fort och med stor kraft, så har vi snabbt lyckats ställa om och anpassat oss och skapat ett ”new normal” som har tagit oss vidare i vår utveckling inom flera områden. 

Detta gäller inte minst för vår besöksnäring som drabbats extremt hårt under coronapandemin, men även visat på en oerhörd stor innovationskraft när det kommer till att driva verksamheter under svårare tider. Nu står vi här igen. Ja, faktiskt har pandemin ju inte helt släppt sitt grepp, men ändå ser vi med all tydlighet nya kommande och svåra utmaningar.

När osäkerheten i omvärlden tränger sig på kan man börja tvivla både på sig själv och på omgivningen. Hur ska det gå ihop? Hur ska vi klara det här?

För oss på Tourism in Skåne, betyder läget kanske att meningen med vår verksamhet som bidragande katalysator för nytänkande, innovation och utveckling för turismen här i regionen, bara blir tydligare i tider som dessa.  Just därför är det extra viktigt att jobba tillsammans, för att hitta lösningar och ta rygg på de möjligheter alla utmaningar också bär med sig.

Jag och mina kollegor har stor respekt för den situation som många företag och företagare befinner sig i och vi är ödmjuka men också beredda på att bidra och kämpa med de resurser vi har inom ramen för vårt regionala uppdrag. 

Det drivs redan fler insatser utifrån ett omställningsperspektiv, som projektet ”Crisitivity” (kreativitet i kristider) som vi har skrivit om tidigare, med fokus på omställning av mötes- och konferensverksamheter i Skåne. Dessa insatser kommer vi fortsatt att fokusera på och vi har som ambition att initiera fler insatser utifrån identifierade behov. 

Det är viktigt att hela tiden följa omvärldsförändringarna och analysera på vilket sätt vi tillsammans kan agera för att stävja dessa utmaningar, hitta nya lösningar och framför allt ta vara på möjligheterna. Vår samverkan gör Skåne starkare. 

Har ni tankar, idéer eller särskilda utmaningar lyssnar vi mer än gärna. Dörren, telefonen och mejlen är öppen. Det är därför vi är här! 

Carla Aguirre Mouritzen
Oktober 2022