Hoppa till huvudinnehåll
Viking Lines Cinderella i Ystad hamn

Ystadföretagare vill se fler kryssningsanlöp

Pressmeddelande
Nyheter

De kryssningsfartyg som Ystads kommun välkomnade i somras har fått väldigt god respons bland stadens näringsidkare - och hos besökarna har Ystad fått toppbetyg!  En undersökning, genomförd av Tourism in Skåne och Ystad Kommun, visar att kryssningarna uppfattas skapa stort värde för Ystad och Österlen.

Studien som kartlagt besökarnas beteende, attityder och rörelsemönster, ska användas som underlag för framtida insatser och för att stödja den lokala näringens utveckling kring hållbart företagande.

Intervjuer som genomförts med stadens näringsidkare vittnar om en markant ökning av kunder de dagar fartygen anlöpt, och en ökad omsättning på i snitt 15 procent. Totalt genererade sommarens tio kryssningsanlöp närmare 8 miljoner kronor i omsättning. Ett välkommet uppsving i en tid präglad av pandemin. En majoritet önskar att kryssningarna blir fler framöver, och de ser en positiv påverkan både på den egna verksamheten och för Ystad och Österlen som destination. 

Bland kryssningsresenärerna är det idel lovord över Ystad. Framförallt lyfts den pittoreska stadskärnan fram, med fin arkitektur och mysig stämning. Andra saker som uppmärksammas är de guidade turerna, den trevliga atmosfären och besök på restaurang eller kafé. Bilden av Ystad är väldigt samstämmig med vad som framkom vid en undersökning i somras, då boende och besökare intervjuades på stan. 

Två av tre kryssningsresenärer blir ambassadörer för Ystad och kommer sprida vidare ett positivt budskap till familj, vänner och bekanta. Hela 94 procent ger betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. Ingen är missnöjd med sin vistelse i Ystad. Net Promotor Score, som är ett mått på kundlojalitet, låg på 61, vilket anses mycket högt! (se fakta om NPS nedan)

Även om det finns en spridning är målgruppen förhållandevis homogen och består till största delen av medelålders par utan barn från Stockholmsregionen. De är vana kryssningsresenärer men har inte besökt Ystad förut. 

 - Den höga nöjdheten och den stora andelen besökare som blir ambassadörer för Ystad visar på en god potential att satsa på Ystad som besöksdestination för fler kryssningar framöver, säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun. 

Runt var tionde resenär deltog i någon av de arrangerade utflykter som färjerederiet anordnade. Den populäraste utflykten var att delta på en guidad stadsvandring i Ystad, följt av en utflykt till Ales stenar och Dag Hammarskjölds Backåkra. Specifika besöksmål kan sannolikt locka fler genom attraktiva utställningar eller aktiviteter.

 - Möjligheterna för näringsidkare att öka sin omsättning handlar till exempel om att öka shoppingen genom attraktiva produkter och erbjudanden. Under sommarens besök ägnade sig bara var tredje besökare åt shopping. Den förhållandevis homogena målgruppen gör det enklare att nå ut via marknadsföring, säger Sara Brynskog, BI- och Kommunikationschef på Tourism in Skåne AB.

Fakta om kryssningarna:
Alla fyra turer som ingick i undersökningen utgick från Stockholm, med stopp över dagen i Visby och Ystad, därefter återfärd till Stockholm. (Viking Line, 9 augusti, Silja Line, 11, 16 och 23 augusti)

Fakta om Net Promoter Score (NPS) 
NPS är en metod för att beräkna nyckeltal för nöjdhet. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen Ambassadörer och drar sedan bort andelen Kritiker. Det innebär att värdet kan bli mellan -100 till 100. En poäng runt 30 brukar ses som mycket bra. En poäng på 50 är utmärkt, och över 70 är exceptionellt. NPS för besöket i Ystad är 61

Fakta om undersökningarna
Datainsamling avseende besökarna genomfördes genom personliga intervjuer på plats, i samband med ombordstigning efter vistelsen. Intervjuerna genomfördes av Norstat Sverige AB, med stöd av webbenkäter på datorplatta Totalt genomfördes 411 intervjuer fördelade över fyra av de tio anlöpen.

Datainsamling avseende näringsidkarna genomfördes av Point, genom semikvalitativa intervjuer över telefon, dvs. en kombination av frågor med fasta svarsalternativ och öppna, berättande frågor. Det var även Point som analyserade båda undersökningarna. Totalt genomfördes 16 intervjuer, fördelade över: Restaurang/kafé 6 intervjuer, Butiker 6 intervjuer, Sevärdhet/turism 4 intervjuer 

För mer information, välkommen att kontakta:
Marie Holmström, Turistchef Ystads Kommun, Telefon 0709-47 77 12, Epost marie.holmstrom@ ystad.se
Sara Brynskog, BI- och Kommunikationschef Tourism in Skåne AB, Telefon 0768-87 03 53, E-post sara.brynskog@skane.com