Hoppa till huvudinnehåll
Ribersborg, barn som badar

Strategiska principer

Vi har sammanställt en rad strategiska principer som gäller generellt för vårt arbete med att skapa en destination som ligger i framkant när det gäller digitalisering. Det handlar bland annat om att alltid sätta kundens behov först och att lägga resurserna där de gör bäst nytta. 

Satsa endast på egna huvudkompetenser

Globala digitala plattformar och verktyg är extremt konkurrenskraftiga eftersom de kontinuerligt satsar på marknadsföring och utveckling av nya tjänster; egenbyggda lösningar kommer aldrig att kunna matcha dem. Skånes besöksnäringsaktörer bör därför satsa på att fylla luckor i kundresan där externa aktörer inte själva kan bidra, som till exempel med trovärdig lokalkännedom eller personlig service. Även om affärsområden inte ännu har mogna aktörer eller heltäckande innehåll, ska man undvika att skapa en egenbyggd teknisk lösning: det är inte en DMOs huvudkompetens, och dessutom kommer den vinnande lösningen att vara en som fungerar globalt, inte bara för Skåne eller Sverige.

Samarbeta med de globala plattformarna

Globala plattformar så som Google, TripAdvisor och Booking.com ska betraktas som samarbetspartners och värdefulla kanaler. Vårt fokus ska ligga på att skapa långsiktiga relationer med, och närvaro hos, de kanaler som är mest relevanta för våra målgrupper. När nya plattformar etableras som skulle kunna främja Skåne som destination ska vi utvärdera dessa som potentiellt nya samarbetspartners och kanaler.

Tillgängligt och inspirerande innehåll i Travel cyclens alla faser

Istället för att försöka bygga och fylla egna kanaler med information bör vi fokusera på att fylla de vita fläckar där människor söker efter inspiration och information i alla faser av Travel cyclen. Detta kan t.ex. handla om att lägga till information och innehåll där det saknas (på exempelvis Google, TripAdvisor), öka kvaliteten av befintliga bilder och innehåll (på exempelvis hotels.com och booking.com) samt öka tillgängligheten av produkter och produktinformation på globala bokningsplattformar.

Perspektivet ”kunden först” är utgångspunkten i allt

Besökare bryr sig varken om kommun- eller regiongränser eller interna samarbetskonstellationer. Den växande tillgängligheten av smarta tjänster skapar en förväntan hos resenärer att deras reseupplevelser ska bli alltmer friktionsfria och sömlösa. Detta ställer nya krav på intern samordning där kundens behov alltid måste komma först: Prioritera alltid en mer heltäckande tematisk, regional, nationell eller global insats över lokala initiativ så som lokala evenemangskalendrar. Tourism in Skåne ska omvärldsbevaka, testa och pilota molnbaserade maskininlärningsplattformar som gör det möjligt att automatisera skräddarsydda personliga tjänster. Detta kan t.ex. vara chatbottar som kan svara på frågor, fungera som guide eller på annat sätt leverera värdskap.

Minska tröskeln och skapa incitament för ”word-of-mouth”-delning under resans gång

WOM-betyg från influencers, vänner och familjemedlemmar anses alltid som mer trovärdigt än vanlig marknadsföring. I takt med att vanliga människor når ut till allt fler i sina egna nätverk blir WOM-delningar därför också en mer kraftfull marknadsföringskanal. Genom att minska tröskeln och öka incitamenten för resenärer att dela med sig av sina upplevelser under resans gång, kan fler sådana delningar skapas. Detta kan t.ex. uppnås genom att säkerställa att besökare alltid har tillgång till internetuppkoppling eller genom att skapa spännande inslag i den fysiska miljön som besökare vill dela med sig av. Även om 4G (och så småningom 5G) är en nyttotjänst för samtliga resenärer från EU-länder, finns det växande målgrupper utanför EU som fortfarande behöver tillgång till gratis wifi om de lätt ska kunna dela sina upplevelser av Skåne med andra. Gigaselfie Australien, Ski star actionkamera, Vasa-museet selfie spots.

Sidan uppdaterad 27 Maj 2019, kl 13:40