Hoppa till huvudinnehåll
Fem personer går efter varandra i en skog. De är på jakt efter ätbara växter. Foto.

Smart natur 2.0

Allt fler vill besöka Skånes storslagna kustremsor, gulsprakande rapsfält och trolska skogar. Vilken dröm för en turismorganisation! Eller?

Naturen är överbelastad – men inte alltid och inte överallt. Men när turismen växer, upplever vi också ett ökat tryck på naturen och lokalsamhället. Ett tryck som vi tror kommer att öka ännu mer i framtiden.

Vad vill vi säga med allt det här? Jo, att det finns en konflikt mellan orörd natur och växande turism. Men också, och nu kommer vi till själva poängen, att vi behöver hitta lösningar som skapar en riktigt bra balans. Därför jobbar vi nu med att ta reda på hur naturen ska kunna fortsätta vara lika tillgänglig i framtiden – på naturens villkor. 

Naturintresse är en stark trend som håller i sig. Att uppleva den svenska naturen är också en av de starkaste anledningarna till varför utländska besökare vill resa till Sverige och det görs stora nationella satsningar på att locka ut fler besökare och att utveckla naturturismen i hela landet.

Även om det finns mycket natur i Sverige samlas ofta många människor på relativt få platser. På de mest populära platserna, som också ofta består av skyddsvärd natur, blir besökstrycket stundtals därför för stort. Ökad belastning innebär inte bara problem i form av slitage, nedskräpning och störning av växt-och djurliv. Det blir också ansträngande för lokalsamhället i form av trafikstörningar, trängsel, avgaser och felparkeringar. Inte sällan uppstår konflikter mellan besökare, eller mellan besökare och lokalinvånare, när det inte finns plats på anvisad parkering.

Att vistas i naturen har väldokumenterade hälsoeffekter på både vår fysiska och psykiska hälsa. Många aktörer arbetar därför aktivt för att fler människor ska komma ut och uppleva naturen. 

Samtidigt bosätter sig fler i de större städerna och vistas därmed mindre ute i naturen. De naturovana besökarna, både från närområdet och tillresta, söker sig gärna till kända platser såsom nationalparker, spektakulära och unika naturområden, naturreservat eller mer tillrättalagda strövområden. Det leder till ett för högt besökartryck på samma platser och dessutom blir själva naturupplevelsen mindre attraktiv och välgörande. Undersökningar som både vi själva och Visit Sweden har gjort pekar på att det är den ostörda naturupplevelsen som är mest eftertraktad. För många människor på samma plats förtar känslan som man söker.

Problemet med för många besökare på populära besöksmål i naturen är globalt. I en omvärldsrapport som vi genomförde 2021 såg vi hur destinationer runt om i världen försöker hitta lösningar för hur man ska kunna reglera, begränsa och balansera besöksflöden på olika sätt. Utmaningarna är stora och lösningarna skiljer sig åt beroende på landets lagar och förutsättningar.

Vad händer nu?

Gratistjänsten Uncrowded under utveckling

Vi arbetar just nu med utveckling av en gratistjänst som ska underlätta planeringen av bilresor till naturområden. Tjänsten, som heter Uncrowded, visar hur parkeringsläget ser ut och hur många lediga parkeringsplatser det finns både i realtid och under flera månader framåt. Uppdateringar om hur många bilar som finns på parkeringarna kommer från batteridrivna fordonsmätare som grävs ner i marken för att samla in data. Under de närmaste veckorna börjar vi testa de tekniska lösningarna på parkeringsplatser vid två populära besöksmål i Skåne. 

Hur fungerar tekniken bakom fordonsmätningarna?

Fordonsräknare installeras i vägbanan vid in- och utfart till besöksmålens parkeringar. Den batteridrivna fordonsräknaren eller Magnetometern känner av om det passerar ett fordon, hur tungt det är, hastighet samt färdriktning. Testerna utförs på flera olika parkeringar och data visualiseras sedan och skickas ut till en hemsida som ligger öppen för alla. Innehållet uppdateras med fem minuters mellanrum. 

Bli testpilot för Uncrowded

Exempelbild av verktyget Uncrowded. Skärmklipp från två telefonskärmar, det ena visar en prognos över parkeringstoppar och dalar vid Ales stenar. Den andra visualiserar med bilar i färgerna röd, orange, gul och grön, antalet bilar på platsen.
Exempelbild på tjänsten Uncrowded i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. 

Vad ska vi göra?

I Sverige har vi en fantastisk rättighet: Allemansrätten. Den ger oss jämlik tillgänglighet till vår natur. Denna rättighet är därför oerhört viktig att värna om, men den gör också att vanliga lösningar för att styra besöksflöden som finns i andra delar av samhället inte går att applicera i naturen. På teatern bokar vi vår plats i förväg, likaså på en populär restaurang eller på tåget när vi ska resa lite längre. 

Människor som vill uppleva naturen i exempelvis en nationalpark måste sätta sig i bilen (vilket är det vanligaste transportsättet för att ta sig ut i naturen) och köra till platsen för att se om det är för mycket folk eller om det finns en ledig parkeringsplats. När många människor gör detta samtidigt blir det trångt på de ofta små vägarna i närheten. Om det sedan är fullt på den första parkeringen kör de flesta runt i området och letar efter ett annat alternativ, vilket leder till mer trafik, avgaser, buller och störningar på vägarna. 

I dagsläget finns det inga säkra, fungerande metoder för att undvika för hårt besökstryck på naturen och lokalsamhället.

Med det här projektet vill vi förebygga och arbeta på ett strukturerat sätt med att hitta lösningar för att Skåne ska kunna vara en långsiktigt hållbar och attraktiv naturdestination. 

Målsättningen är att hitta lösningar som gör att vi kan undvika trafikkaos och onödigt slitage på några av våra mest skyddade naturområden. En förhoppning är också att besökare ska vilja upptäcka fler och nya platser i Skåne och sprida ut sig både geografiskt och över tidpunkt på dygnet, vilket också bidrar till en bättre besökarupplevelse i slutändan. 

Projektet bygger på en av delstrategierna i vår strategiska färdplan mot 2030 som rör balanserade flöden och syftar till att minimera den negativa påverkan av turism och i stället maximera de positiva effekterna. Att allt fler vill besöka naturen är i grunden positivt på många sätt. Men redan nu kan man på många platser i världen och även i Sverige se en obalans och ett ökat slitage vid populära naturplatser.

Vi samarbetar med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och kommuner som även ställer upp med testplatser.

Sidan uppdaterad 21 sep 2023, kl 16:00