Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor fikar på café i grönska

Kommunikationsinsatser

Här presenteras olika idéer till kommunikativa insatser som kan bidra till att öka trygghet och förståelse hos skånska invånare. Dessa bygger på en kombination av välkomnande, trygghet, samhällsnytta och medmänsklighet. Du får även konkreta förslag på budskap och idéer till hur du kan kommunicera i sociala medier.

Kommunikativa avstamp

Insatser för att lyfta fysiska platser

Lyft de proaktiva insatser som görs för att på ett säkert sätt välkomna ökad besöksnäring. Insatser som syftar till att bland annat minimera trängsel och skapa trygga fysiska platser där invånare och besökare vistas. Exempelvis genom att berätta att man tillsätter handspritautomater, kontrollerar restauranger och caféer eller utökar städningen på offentliga toaletter.

Människorna bakom

Lyft människorna inom besöksnäringen och berätta historier som väcker känslor och engagemang. Exempelvis genom att intervjua det lokala bageriet, den lokala handlaren, glasskiosken eller det större hotellkomplexet. Visa upp människorna och jobben bakom som får kommunen att leva. Om invånarna i kommunen får läsa om dessa näringsidkare i tidningen eller hör om dem på radion förbättras möjligheterna att de ser
vinsten i att främja för ett välkomnande Skåne.

Värdet av besöksnäringen

Lyft vikten av besöksnäringens roll för att hålla vårt samhälle levande och jobben igång. Exempelvis genom att visa upp konkreta siffror på hur kommunen är beroende av en blomstrande besöksnäring och informera om effekter som ligger nära invånarna: jobb, handeln, ekonomin och det lokala varumärket.

Kommunicera med invånare

Säkerställ att det finns information på er webbplats kopplat till besöksnäringen och vad kommunen gör för att skapa trygga platser för både invånare och besökare. Lägg även ut information som berättar om de initiativ som kommer från besöksnäringen själva. Det underlättar också för er att kunna hänvisa till er hemsida vid frågor på sociala medier.Följande budskap kan med fördel användas med kommunens invånare kopplat till besöksnäringen. Betrakta dessa budskap som en vägledning i den kommunikation som ni som kommun tar fram för era kanaler.

  • Vi är alla påverkade

Det har varit en tuff vår för oss alla. Vi har alla varit tvungna att vidta åtgärder som vi aldrig tidigare behövt göra.

  • Liv och hälsa går först

Vården har kämpat hårt för att rädda liv, och vi har alla gjort uppoffringar för att minska smittspridningen. Det kommer vi fortsätta att göra.

  • Skåne lockar

Skåne är ett attraktivt landskap som lockar människor från såväl hela landet som våra grannländer. Det ska vi vara glada och stolta över. Vårt öppna och nära värdskap har gjort att alla känner sig välkomna hit. detta behöver vi nu fortsätta med så att våra grannar, vänner och släktingar

  • Konsekvenser för näringslivet

Våra solidariska handlingar har tyvärr fått den negativa konsekvensen att många branscher inom näringslivet har blivit drabbade. En sådan bransch är besöksnäringen och de företag inom andra branscher som är beroende av besökare.

  • Det vi gör nu påverkar framtiden

Det är även viktigt att det gedigna och långsiktiga arbete som skapat vårt välkomna värdskap nu inte påverkas negativt utan fortsätter att utvecklas.

Tre telefoner som exemplifierar inlägg på sociala medier

Exempel på inlägg:

Exempel på inlägg:

  • Möt Lina! En av miljöförvaltningens kontrollanter. Hennes arbete under sommaren går ut på att se till att näringslivet och uteserveringarna följer de riktlinjer som finns. De besöker, informerar och för dialog med stadens olika restauranger och caféer och följer upp med nya kontroller vid behov.- Det är viktigt att vi samarbetar, vi i kommunen, verksamhe-terna och besökare. Det sista vi vill är de ska behöva stängas ner. Restauranger och caféer är otroligt viktiga för besöksnä-ringen och jobben. Något som håller vår stad levande.
  • Mer tvål och papper till offentliga toaletter! God handhygien är centralt för att minska smittspridningen. Därför utökar vi nu kontroller, städning och påfyllning av hy-gienmaterial till tre gånger per dag på alla offentliga toaletter.
  • Möt Anette och Per! Lokala handlare sedan 25 år tillbaka. När coronakrisen kom och omvärlden stängde ner insåg dem att det här även skulle påverka deras familjeföretag.- Vår överlevnad är såklart beroende av turismen, som många andra lokala handlare här nere i Skåne. Vi har dessutom våra 10 anställda, så det var en hel del oro i början när vi inte visste något, men det känns bra att vi kan välkomna turister och att våra medarbetare kan börja jobba igen. Vi har alla ett stort an-svar att det görs på ett säkert sätt! För att skapa säkrare miljö-er har vi satt en gräns på max 30 personer i butiken samtidigt, och handsprit tillgänglig vid ingången förstås.

Sidan uppdaterad 29 jun 2021, kl 13:40