Hoppa till huvudinnehåll

Slutsatser och sammanfattning från projektteamet

Ideella krafters förutsättningar helt sammanlänkat med evenemangsbranschens otydliga identitet och status

Evenemangsbranschen är ett ekosystem av kunskapsområden, yrken, professioner, ideellt engagemang och individer som på många sätt är helt beroende av varandra för att evenemang ska kunna genomföras överhuvudtaget. 

Från rättighetsinnehavare (som arrangörer, sponsorer och andra, vilka ofta står för en stor del av finansieringen och därmed kraven) till de som ska förverkliga. Med en bred flora av olika specialister, teknik, kommunikation, logistik, förhandling, säkerhet – där alla rör sig från strategi till praktiskt genomförande. I steget när förarbetet är gjort och genomförandet tar vid, där evenemanget möter publiken bygger, och förlitar sig ofta organisationen, nästan uteslutande på volontärer. Det är brett, stort, varierande och komplext. 

Utmaningen med ekosystemets byggstenar är att det inte finns några samlade kartläggningar, ingen statistik som visar på vem, vad och vilka som ingår i pusslet och hur relationerna däremellan ser ut. Samtidigt erkänns evenemangsbranschen idag just som bransch även officiellt. Något som blev särskilt tydligt under covidpandemin. Då dess påverkan på ekonomi, kulturskapande, sysselsättning, destinationsutveckling och många andra näringar inom service, transport och handel blev tydligt. 

Det ställer den växande evenemangsbranschen i en utmanande sits. Både vad gäller status och existensberättigande. Otydligheten i vad branschen egentligen består av, samtidigt som behovet och kraven på den ökar, gör att samlade insatser för att ge de som arbetar bra förutsättningar, synliggöra problem, och säkerställa återväxten i kompetens är svåra, om inte idag omöjliga, att överblicka och agera på. 

Ett sätt skulle vara att se branschen som tudelad med ett professionellt ekosystem med arvoderad kompetens och ett ideellt där engagemang är drivkraften genom organisationer, föreningar och individer. Där den senare länge betraktats som självklar, något som bara ingår och ska lösas. Många gånger utan någon särskild strategi eller plan. 

Men mätningen, där 9 av 10 arrangörerna uppger att de inte skulle kunna genomföra evenemangen utan ideella krafter, visar hur starkt sammanflätat det professionella och ideella i evenemangsbranschen är.  Många som sedermera blir professionella har dessutom startat som ideella, eftersom att arbeta inom evenemang handlar mycket om att lära sig en arbetsform ”evenemang” utöver sin kärnkompetens. Det är ett lärlingsyrke. 

En växande bransch med starka, och med tiden större, kommersiella och genomslagskrav som förlitar sig volontärer för att kunna leverera. Det enda egentligt branschmässigt jämförbara skulle kunna vara en del av idrotten. Där finns dock, till skillnad från evenemangsbranschen, Riksidrottsförbundet och en stark föreningsgrund. Organisatoriskt och finansiellt samlat i en riksorganisation, som också ser till att arbeta övergripande för att alla som är med ska få så bra förutsättningar som möjligt, och synas på den nationella och internationella agendan. Som kan ställa krav, mäta och göra insatser för att säkerställa regelverk och återväxt.

Sprunget ur pandemin har ett flertal intresseorganisationer börjat att kartlägga evenemangsbranschen. Några exempel är Stockholms handelskammare, Svensk Scenkonst, och den undersökningen som ligger till grund för det här arbetet.

Vi vet att de ideella krafterna är en förutsättning för mycket stora delar av evenemangsnäringen och vi vet att det kommer att vara så framöver givet att näringen är uppbyggd på det sättet som det är i Sverige. Kopplingen till tillväxt i branschen och volontärernas förutsättningar är fortfarande trevande och rent organisatoriskt många gånger ett mindre prioriterat område. Som sällan eller aldrig får den status och lyfts som den borde. Särskilt med tanke på den påtagligt viktiga rollen både historiskt, i nutid och sannolikt också i framtiden. 

Vi vet också att arrangörer måste förbereda sina organisationer mer och bättre för att lyckas med att attrahera engagemang från ideella krafter framåt. Annars riskerar arrangörerna att stå med minskat eller helt utan ideellt engagemang. Med inställda evenemang som möjlig följd.

Vi vet också att många, både professionella och ideella, lämnade branschen under pandemin. Men det vi inte vet är vilken eller vilka delar av det professionella och ideella ekosystemet som saknar kompetens i framtiden. 

I ekosystemet kan väldigt många olika yrkesroller identifieras. Vilken roll som är viktigast, svårast att tillsätta idag och imorgon och vilken del av ekosystemet som är akilleshälen är svårare att identifiera. 

Det som dock går att konstatera är att det ligger i hela branschens intresse att kartläggningen av branschens ekosystem fortsätter och att det tydliggörs hur det hänger ihop och var i ekosystemet framtida satsningar behöver göras för att branschen ska fortsätta växa och genomföra alla de evenemang som redan är planerade eller är på idéstadiet.   
 
Erik Öster och Lisa Nilsson
Projektteam för undersökningen och slutsatserna

Sidan uppdaterad 26 jul 2023, kl 14:50