Hoppa till huvudinnehåll

Besöksnäringens målgrupp- den globala resenären

De globala resenärerna är en globalt medveten och köpstark målgrupp som är resvana och med stor potential att välja Sverige som resmål.

Inom målgruppen kan tre mer specifika drivkrafter identifieras. Det är de nyfikna upptäckarna, de aktiva naturälskarna och de vardagssmitande livsnjutarna. Tidigare har segmentering ofta gjorts utifrån demografi eller marknad, men numera är det drivkrafter eller reseanledning som är mer rättvisande. Inom drivkraftssegmenten har ålder, kön, var man kommer från mindre betydelse.

Källa: Visit Sweden, Besöksnäringens målgruppsguide

Skånes prioriterade marknader

Arbetet med att marknadsföra Skåne internationellt görs globalt men några marknader har vi lite extra koll på. Det är marknader som väljs ut genom analys av deras potential kopplat till Skånes utbud.

Visit Sweden har tagit fram marknadsprofiler som beskriver ländernas ekonomi, befolkning, Sverigebilden samt resandet och resebeteendet generellt och till Sverige. Ta del av dessa för att lära dig mer om marknaderna! Länkar finns i respektive marknadsavsnitt.

Sidan uppdaterad 15 jul 2022, kl 08:53