Hoppa till huvudinnehåll
Människor som paddlar i två kanoter på ett stilla vatten vid en skog

Framtidens outdoor-upplevelser

De förväntningar och krav som finns på utomhusupplevelser kommer vara mycket mer varierade i framtiden. Upplevelsedesign kring människors behov och önskemål är nyckeln till framgång. 

Den här guiden baseras på insikter från studien ”The Future of Outdoor Experiences” som Kairos Future står bakom. Genom trendanalys och netnografi har den internationella outdoortriben och deras olika undergrupper undersökts för att ta reda på mer om deras preferenser kopplat till utomhusupplevelser.

Hur ser framtidens outdoorupplevelser ut?

Nya målgrupper vill ut i naturen

Nya typer av turister ställer nya krav på upplevelser i naturen. Fler bor i städer och längtan till natur och stillhet ökar. Äldre blir piggare och fortsätter att vistas i natur längre upp i åldrarna. Allt detta ritar om målgruppskartan för naturturism.
Många av de nya målgrupperna har det gemensamt att de efterfrågar lite mer service, lite mer tillrättalagt, lite mer paketerat, lite mer bekvämlighet. Det skapar många nya möjligheter för naturturismföretagarna.

Traditionell vildmark eller virtuella upplevelser?

De nya målgrupperna har andra preferenser än de traditionella och kan också tänka sig bekvämare alternativ till flerdagars vandringar med torrfoder.

Vildmark, tillrättalagd, artificiell, virtuell. Fyra runda bilder som visar olika sorters omgivningar.

Vildmarken blir därmed också utmanad av korrigerad parknatur, artificiellt konstruerade naturupplevelser och helt virtuella naturupplevelser. Men kan virtuella naturupplevelser verkligen konkurrera med verkliga? Ja, forskning från bland annat SLU visar att även mer konstruerad natur verkar ha liknande effekter på människans psyke när det gäller exempelvis stressreduktion. 

Andra faktorer som driver på utvecklingen för utomhusupplevelser är digitaliseringen. Nya hjälpmedel som tillgängliggör naturen och gör den säkrare på många sätt är till exempel GPS-utmärkta leder och interaktiva kartor. AR, förstärkt verklighet, används för att förstärka utomhusupplevelser på olika sätt, ofta genom att tillföra lek, spel eller fakta. 

Outdoortriben

fyrfältare som visar fyra olika målgrupper
Genom att analysera hundratals inlägg på engelska, svenska, tyska och kinesiska i sociala medier om utomhusupplevelser har vi kunnat identifiera fyra undergrupper, eller ”triber” inom den större ”outdoor-triben”.

Vad är en tribe?

Digitaliseringen och förändrade beteenden hos konsumenterna har gjort att traditionell segmentering inte längre räcker till. Konsumenter är inte längre passiva mottagare av dina budskap och dina erbjudanden. En tribe kan förstås som en social gruppering kring ett gemensamt intresse. Grupperingen skapar och stärker identiteten hos individerna och skapar samtidigt en mikrokultur.

Outdoortriben

Fyra undergrupper har identifierats inom den större outdoortriben. De delar alla en förkärlek för naturen och upplever naturaktiviteter tillsammans med andra, men har olika drivkrafter och önskemål när det kommer till val och utformning av naturupplevelser. Undergrupperna kan beskrivas som "kicksökarna", "autenticitetssökarna", "innehållssökarna" och "trygghetssökarna". Vissa drivs av adrenalinkickar, andra av naturen som ”tempel” för kontemplation.

Kicksökarna

 • Kicksökarna vill bli utmanade, de vill pusha sina gränser och uppleva adrenalinruset
 • De söker sig till platser som är genuina och orörda (eller i alla fall inte överbefolkade av ”turister”)
 • De är vanligtvis organiserade och fullt utrustade innan de åker iväg, och är stolta över att planera allt själva
 • Aktiviteten i sig är oftast den främsta reseanledningen, och sociala interaktioner ses främst som ett stort plus
 • Huvudsakligt fokus ligger på aktiviteten, och de gör få sidoaktiviteter, förutom när de då och då besöker en stad eller attraktion
En person klättrar på en stenvägg

Kicksökarna

Illustration, kicksökaren

Autenticitetssökarna

 • Autencitetssökarna är tåliga och långsiktiga. De är inte ute efter den temporära adrenalinrushen, utan uppskattar snarare aktiviteten i sig, och kan gärna hålla på under en lång tid.
 • De är vanligtvis erfarna och utrustade, både när det gäller klädsel,kartor osv.
 • Vissa vill bo på hotell eller i en stuga, men för många så har campinglivet med tält, brasor och sovsäckar en särskild charm.
 • När de inte vistas i naturen så vill de besöka bra restauranger och barer, och även shoppa. De letar efter bra gatumarknader med livemusik och god mat.
två personer går mellan träd i en skog

Autenticitetssökarna

Illustration, autenticitetssökarna

Innehållssökarna

 • Innehållssökarna betonar de vackra aspekterna av naturen oftare än andra grupper, och de är ständigt på jakt efter den bästa utkiksplatsen.
 • De reser ofta i grupp, och gärna även tillsammans med en guide – framförallt om den kan visa dem de bästa platserna för att ta fotografier.
 • De prioriterar att äta god mat, även när de är utomhus. När de inte är i naturen så är de frekventa besökare på restauranger, caféer och affärer.
 • Gällande logi så föredrar de att bo i en livlig stad eller i de mer charmiga, gamla statsdelarna. Landsbygden, med dess pittoreska natur, är även det populärt.
En person går på en stenformation vid havet

Innehållssökarna

Illustration, Innehållssökarna

Trygghetssökarna

 • Trygghetssökarna vill också utmana sig själva, men deras uppfattning om vad som är utmanande skiljer sig från kicksökarna.
 • De letar efter aktiviteter som är lite utanför sin bekvämlighetszon, men aktiviteterna bör vara organiserade av en expert eller guide, så att de känner sig trygga.
 • Således föredrar de mer strukturerade aktiviteter, vilket innebär att sannolikheten är stor att du hittar dem på olika läger eller kurser.
 • De vill gärna bo i en stad eller by med bra bekvämligheter nära till hands, samt god mat och dryck.
En person går på höghöjdsbana

Trygghetssökarna

Illustration, trygghetssökarna

Fundera över...

 • Vilken tribe vill ni attrahera? Vad behöver ni göra för att attrahera dem? Passar de produkter och tjänster som ni erbjuder den målgruppen idag? Vad behöver ni göra för att anpassa dem?
 • Hur förbereder ni er för att ta emot fler och mer oerfarna gäster som kanske inte alls har varit ute i naturen? Eller som inte känner till allemansrätten?
 • Är er verksamhet anpassad för en äldre målgrupp? Hjälper ni dem att glömma att de inte är 25 längre? Och tar ni vara på deras förmåga att investera lite mer pengar i sin semester?
 • Utforskar ni kontinuerligt de möjligheter som ny teknik erbjuder för att hantera ett ökande antal gäster och anpassa och förstärkaupplevelsen?

Sidan uppdaterad 13 mar 2023, kl 11:07