Hoppa till huvudinnehåll
Stuga i solsken

Våra viktigaste marknader för Travel Trade

Tyskland är vår största marknad inom Travel Trade. Nära 60 % av tyskarna bokar sin resa via en researrangör enligt undersökningen Reiseanalyse Deutschland. 

Tyskarna står för en miljard gästnätter per år ute i världen, och 70% av dessa är utanför Tyskland. Av dessa har Sverige bara 0,2% så det finns en stor potential för att utöka den siffran. Det är på den tyska marknaden vi har störst möjlighet att göra affärer. 

Många tyskar bokar ofta via ”sin egen” resebyrå på gatan och till skillnad från många andra länder så ökade antalet fysiska resebyråer fram till pandemins utbrott. Generellt sett så ökar andelen resor som bokas via arrangörer när större händelser påverkar marknaden eftersom det upplevs mindre osäkert jämfört med att boka på egen hand. 

Vår största och prioriterade marknad är de tyskspråkiga länderna som förutom Tyskland inkluderar Österrike och Schweiz som viktiga marknader att tänka på.

Utöver dessa så arbetar vi även med researrangörer för Belgien, Nederländerna och Storbritannien.

När du samarbetar med en researrangör är det de som står för marknadsföringen och försäljningen av din produkt ut till sina kunder. Din produkt syns som ett av researrangörens erbjudanden. 
Och genom dem får produkterna en spridning som vi aldrig skulle kunna klara av på egen hand.

Det är dock viktigt att komma ihåg att konkurrensen är stor och Sverige är fortfarande bara en liten marknad i sammanhanget.

 


•    Tillväxten inom RESA-arbetet har under perioden 2012-2019 uppgått till ca 56% för Skånes del med 8910 dokumenterade gästnätter 2012 jämfört med 15746 gästnätter 2019. 
•    Bruttoomsättningen har ökat från 21 miljoner kronor till 38 miljoner (beräkningen utgår från att en paketresenär omsätter ca 2400 SEK/dygn).
•    Antalet kanaler (arrangörer) som i dag säljer Sverige uppgår till ca 100 att jämföra med 15 i starten av arbetet. 


* Tourism in Skåne har ingått i RESA-samarbete tillsammans med andra svenska regioner, Visit Sweden och ett stort antal researrangörer med olika typer av produkter sedan 2003.
Arbetet och samarbetet ses nu över inför den kommande framtiden.

Sidan uppdaterad 14 mar 2023, kl 09:29