Hoppa till huvudinnehåll

Öppen innovation

Innovation är ett bärande element i vår strävan mot en hållbar tillväxt inom besöksnäringen och ett Skåne där turismen är en del av lösningen på samhällsutmaningarna vi står inför. 

Vår målsättning är att bidra till skapandet av fler lösningar som både gör Skåne till en attraktiv, konkurrenskraftig destination och till att lösa samhällsutmaningar kopplade till de globala målen.

Tanken med öppen innovation bygger på insikten att den rätta kompetensen eller de bästa idéerna inte bara finns hos en aktör. De kan finnas inom andra branscher och är ofta gränsöverskridande.

Öppen innovation innebär att vi öppnar upp och bjuder in så att fler aktörer, stora som små, kan få en plats i innovationsprocesserna som är gränsöverskridande, bygger på samarbete och baseras på verkliga behov.

Tankarna och perspektiven på innovation är många. Och det är lätt att fastna i teoretiska diskussioner om vad som räknas som innovation – och vad som inte gör det.

Förenklat skulle man kunna säga att innovation handlar om att skapa något nytt som skapar värde. Denna definition gör skillnad på innovation och något som bara är nytt eller något som bara skapar värde, som vi kanske snarare kallar optimering eller effektivisering. Många problem kan lösas på ett värdefullt sätt utan en ny innovativ lösning. Exempelvis kan en hederlig pil sättas upp i en korsning där många tar fel väg. Det löser problemet och skapar värde, men det är knappast nytt.

Innovationen kan ske på olika nivåer – det kan vara en produkt, tjänst, organisation, affärsmodell eller hända på mer systemisk nivå.

Sidan uppdaterad 01 dec 2023, kl 08:12