Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Visit Skåne AB vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen corporate.visitskane.com. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Corporate.visitskane.com är väl anpassad till WCAG 2.1 AA, med en uppfyllnad på minst 88 procent enligt löpande rapporter från vårt verktyg Siteimprove. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. För mer information, se nedan avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Corporate.visitskane.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom formuläret längst ner på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Corporate.visitskane.com är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Corporate.visitskane.com använder i vissa fall icke-standardiserade (betaversioner) av HTML och CSS för att uppnå en önskvärd och likvärdig layout och funktionalitet oberoende av webbläsare som används. Detta leder till att webbplatserna inte uppnår fullständig validering enligt W3C-standarden.
  • Det externa, inbäddade statistikverktyget för gästnätter och hotell saknar grundläggande tillgänglighetsanpassning, vilket gör att innehållet oftast inte kan läsas upp av skärmläsare eller användas utan mus. 
  • Ett fåtal sidor på andra språk än webbplatsens standardspråk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

  • Pdf-dokument är i stora delar ej tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Visit Skåne AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det inbäddade statistikverktyget innehåller en stor mängd information som inte enkelt kan transkriberas eller på annat sätt anpassas för tillgänglighet. Visit Skåne AB undersöka löpande möjligheterna att hitta lösningar för bättre tillgänglighet.
  • Visit Skåne AB har inte resurser att i nuläget tillgänglighetsanpassa de dokument som är publicerade. Bolaget har under 2021 tagit fram en handlingsplan och kommer efterhand att åtgärda bristerna.

Hur vi testat webbplatsen

ETU har gjort en oberoende granskning av Corporate.visitskane.com. Med hjälp av verktyget Siteimprove gör Visit Skåne AB internt löpande granskning av sina webbplatser.

Senaste omfattande, externa granskningen gjordes av ETU 2019-10-09, och åtgärderna på dessa brister lanserades i koden 2020-02-19. Siteimprove skannar därutöver webbplatserna och rapporterar eventuella avvikelser till Visit Skåne AB varje vecka, varefter vi åtgärdar bristerna löpande.

Publiceringsdatum för webbplatser

  • Corporate.visitskane.com publicerades i ny version 2019-02-28 

Sidan uppdaterad 15 jan 2024, kl 19:06