Hoppa till huvudinnehåll
Tre personer sitter vid ett vattenbryn och plockar sjögräs. Foto.

NorReg - Nordic Regenerative Tourism

Visit Skåne är med i det nordiska projektet "Nordic Regenerative Tourism", NorReg.

NorReg är ett nordiskt projekt som ska utveckla och tillhandahålla relevanta, intressanta och tillgängliga verktyg, med fokus på regenerativ turism, för små och mikroföretag inom besöksnäringen i nordiska destinationer.

Projektet påbörjades år 2022 och kommer att pågå fram till februari 2024. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och leds av Iceland Tourism Cluster.

Syftet med projektet är att etablera konkreta verktyg för företag som vill arbeta med relevanta, tillgängliga och mätbara metoder som har en tydlig positiv påverkan på platsen, exempelvis på naturen eller våra kulturskatter. 

Det övergripande målet är att utveckla och testa metoder som säkerställer att företag över hela Norden kan använda regenerativ turism som en grund i sina affärsidéer och använda turism som ett verktyg för det lokala samhällets bästa.

Målgruppen för användandet av dessa verktyg är små och mikroföretag, snarare än små och medelstora företag, i linje med hur det faktiskt ser ut inom besöksnäringen i våra deltagande regioner.

Genom detta projekt får vi möjlighet att i samverkan med övriga nordiska länder genomföra olika insatser kopplat till regenerativ turism. Resultaten av insatserna delas mellan länderna. Tidigare så har det bland annat genomförts en större träff i Malmö som fick stor internationell uppmärksamhet men framför allt har kunskapsutbyte, gemensamma utmaningar och skillnader definierats och lyfts upp för att skapa en möjlighet att samverka över nationsgränserna och i helt olika turistiska sammanhang. 

NorRegs plattform

Aktiviteter i projektet

Frukostlabb för dig som vill erbjuda mer lokala råvaror till frukost

I Skåne har vi många bra och profilerande lunch- och middagserbjudanden där de lokala råvarorna lyfts fram. Men hur ser det ut på våra frukostar? Nu har du chansen att tillsammans med andra kreativa och nytänkande kockar hitta nya sätt att använda mer lokala råvaror på våra skånska frukostar. 

Vad är regenerativ turism?

Regenerativ turism handlar om att resa och driva turism på ett sätt som inte bara bevarar och skyddar destinationens naturliga och kulturella resurser utan faktiskt bidrar till deras förbättring och återhämtning. Det syftar till att skapa positiva effekter både för miljön och de lokala samhällena genom hållbara metoder och projekt som gör att platsen blir bättre av att turister besöker den.

Sidan uppdaterad 02 nov 2023, kl 09:26