Hoppa till huvudinnehåll
Glas märkta med #Made in Skåne i förgrunden. I bakgrunden står specialistteamet och diskuterar. Foto.

Nytänkarverkstad i Gastrolution

Nytänkarverkstaden - en metod för att lösa hållbarhetsutmaningar på evenemang.

Att hållbarhet är ett otroligt stort och komplext område har knappast gått någon förbi. Inom projektet Gastrolution lät vi därför ett team med olika specialistkompetenser djupdyka i några av de hållbarhetsutmaningar som många mat- och dryckesevenemang står inför. Processen kallar vi för Nytänkarverkstaden.

Nytänkarverkstaden har sin bakgrund i att vi under projektets gång på olika sätt lyssnade in utmaningar som arrangörerna delade i sin strävan att bli mer hållbara. En av de vanligaste var användandet av ohållbara engångsmaterial.

Engagemang och olika perspektiv

Genom ett open call efterlyste vi arrangörer som ville vara med och utforska lösningar på den här utmaningen. Med förändringsvilja och ett redan etablerat hållbarhetsarbete som två huvudkriterier i urvalsprocessen föll valet på Skånes Dryckesproducenter. Arbetet fokuserade sedan på hur de kan arbeta hållbart med de återanvändbara plastglas de tagit fram till sina evenemang – och om det överhuvudtaget är hållbart? 

För att kunna ta sig an utmaningen från olika perspektiv rekryterades ett team med skilda specialistkompetenser som t ex nudging, beteende- och materialvetenskap, matstrategier och evenemangsplanering. Enligt modellen Design thinking började man att identifiera vad problemet var, testa en lång rad lösningar för att slutligen – och i tidigt skede – testa prototyper tillsammans med målgruppen. Syftet med det tidiga testandet är att få insikter om vad som fungerar, och hur man kan göra lösningen ännu bättre. Sedan börjar idégenereringen om i en ny cykel för att förfina lösningen.  

Många lärdomar

Att arbeta i looper i den här typen av innovationsprocess är tidskrävande. Det förutsätter en stor vilja och motivation hos deltagarna, tillsammans med en stor dos engagemang. Sist men inte minst krävs mod, för att alls våga testa något helt nytt. Den stora fördelen är att man har möjlighet att lära sig väldigt mycket på vägen.

Sidan uppdaterad 28 mar 2024, kl 08:13