Hoppa till huvudinnehåll
Fem av deltagarna i uppdrag fotspår på plats i Söderåsens nationalpark. De står böjda över en karta och söker efter rätt väg. Foto.

Uppdrag Fotspår

Trenden att umgås utomhus håller i sig. Nya målgrupper letar sig ut, vilket är positivt ur många perspektiv, men det innebär också en ökad belastning på våra naturområden och nya problem som måste lösas. 

Uppdrag Fotspår är en del av Tourism in Skånes öppna innovationsarbete för en hållbar destination och genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Syftet med Uppdrag Fotspår är att utforska hur vi kan påverka beteendet hos besökare i parken, för att säkerställa att de lämnar ett positivt fotavtryck.

Vad är på gång i Uppdrag Fotspår?

Uppdrag Fotspår är en pågående aktivitet.  Just nu tittar vi tillsammans med Länsstyrelsen Söderåsen vidare på några av de lösningar som teamdeltagarna lade fram som förslag. Utifrån gemensamma workshops har vi valt att titta närmre på tre idéer:

  • Portal – där en entré eller tydlig avgränsning till nationalparken används för att få besökaren att förflytta sin sinnesnärvaro till att bli en besökare i naturens rum och på så sätt respektera och värna om den.  
  • Volontärprogram och kreativa ambassadörer – där man använder sig av icke traditionella besökare till parken att få agera värdar och samtidigt berätta sin berättelse om parken i sociala medier för att inspirera andra till att göra bättre. 
  • Flödesprognos – där man med hjälp av olika data kan se hur många personer som befinner sig på en plats och sedan kommunicerar detta i relevanta kanaler. 

Är du intresserad av att veta mer kring Uppdrag Fotspår, nuläge och process eller de idéer på lösningar som deltagarna kom fram till kontakta gärna Josefine Carlsson, projektledare josefine.carlsson@skane.com

Bakgrund

Utmaningarna kräver att vi tänker nytt – och tillsammans kring hur vi kan minska negativa avtryck i naturen. 

Tillsammans med Länsstyrelsen startade vi därför Uppdrag Fotspår för att utforma framtidens naturupplevelse. Insatsen är en del av vårt öppna innovationsarbete för en hållbar destination. Uppdraget syftar till att väcka engagemang kring turismens roll kopplat till hållbarhet. Målet är också att undersöka hur och om man kan skapa ett ansvarsfullt gästskap i naturen.  

Problemlösningen utgick från Söderåsens nationalpark som Länsstyrelsen sköter och ansvarar för. Söderåsen och området vid Skäralid har under de senaste åren utvecklats till att bli en mycket utsatt plats med ett högt besökstryck och därigenom ett ökat slitage på naturen. 

Några av de största problemen i parken:
• Skräp som hamnar utanför soptunnor
• Eldning på icke godkända platser
• Olovlig camping 
• Felaktig parkering
• Förstörelse av grenar från träd
• Hundar utan koppel

Sidan uppdaterad 21 feb 2023, kl 09:46