Hoppa till huvudinnehåll
Illustration med två personer som tittar på mobiltelefoner

Tillgänglighet

Tillgänglighet har fortsatt stor betydelse för besökaren mot 2030. 

Fysisk tillgänglighet utvecklas och blir bättre genom mer hållbara lösningar för transport vilket även kan komma att lösa problemen med att komma hela vägen fram till besöksmålet. Digital tillgänglighet är fortsatt viktig och det är ett måste att finnas i de kanaler där potentiella besökare söker efter inspiration och information. 

Fysisk tillgänglighet

Det arbete som nu sker i många offentliga institutioner med att implementera de 17 globala målen för hållbar utveckling kommer att göra avtryck i vardagen och även påverka resandet. För den fysiska tillgängligheten innebär det att utbudet klimatsmarta transportsätt kommer att öka.

Illustration av grönt tåg

1. Fokus på hållbara transporter

I relation till resande handlar det främst om ett förbättrat erbjudande av klimatsmarta transportsätt  och om ett bättre tydliggörande av klimatpåverkan.

Framtiden innebär en ökad andel elfordon. Redan idag testas elflyg för kortare sträckor och elbussar lanseras över hela landet. Även andelen elbilar är på väg uppåt. 

Mer än hälften av de biltillverkare som säljer bilar i Sverige tror på en total övergång till elektrifierade modeller i framtiden. 

Även möjligheten till bildelning och samåkning har fått sig ett uppsving i delningsekonomins framfart. Bilpooler för dem som som inte vill äga sin bil själv, plattformar för att koordinera samåkning och uthyrning av privatägda bilar är några exempel. Efterfrågan på delningsekonomiska tjänster kommer sannolikt att hålla i sig mot 2030.

Utöver ett bättre utbud av klimatsmarta transporter kommer vi att kunna se ett bättre tydliggörande av transporternas klimatpåverkan.

Illustration av självkörande buss

2. Nya typer av "last mile transport"

Den ständiga problematiken med transport för sista sträckan till besöksmålet verkar få nya lösningar med autonoma fordon. Nya autonoma transportmedel för kortare sträckor rullar snart ut i kommersiell trafik.

Förarlös buss har testats bland annat inom ett avgränsat område i Kista och på Lindholmen i Göteborg. Troligtvis blir det vanligt förekommande i storstäderna 2030.

Med nuvarande teknikutveckling kan automatiserade bilar (och därmed taxi) bli tillgängliga på marknaden efter 2030. De delvis självkörande bilar som idag testas på marknaden ligger på nivå 4 på en femgradig skala av självkörande fordon, vilket innebär att en chaufför måste vara närvarande och ta över om systemet behöver. Helt självkörande bilar (nivå 5) är flera år bort, tror de flesta biltillverkare. 

Till och från flygplatser kan Volocopter, en drönarliknande taxi för två personer vara en möjlighet. Dessa testas nu i kommersiell trafik i Singapore och Dubai. Troligtvis kommer dessa dock att erbjudas en exklusiv skara resenärer och inledningsvis snarare tilltala ur ett upplevelseperspektiv än ett funktionsperspektiv.   

Digital tillgänglighet

Majoriteten av dagens besökare får inspiration, inhämtar information och bokar sin resa eller aktivitet digitalt. Det är mer eller mindre ett måste att finnas med i de digitala kanaler där potentiella besökare rör sig för att ens bli påtänkt som resmål.

Illustration av cirklar som sprids

1. Tekniken utvecklas och sprids snabbare

Teknikutvecklingen går allt snabbare och har förändrat stora delar av vårt beteende, hur vi söker information, kommunicerar, tänker, tillverkar, fattar beslut och konsumerar.

Spridningstakten av teknologiutvecklingen ökar hela tiden ökar hela tiden. När radion kom tog det 40 år att nå 50% av Sveriges befolkning, med TV:n 12 år och bredbandet hade nått 50% av befolkningen på fyra år. Surfplattan gick ännu snabbare. Ingenting tyder på att utveckling- och spridningstakten kommer att minska i framtiden. Vi ser ständigt nya prylar och lösningar såsom portabla 3D-skrivare, drönare, VR och AR. Fler och fler produkter kan även kommunicera med varandra. Den här utvecklingen kommer även fortsättningsvis att påverka vårt beteende. 

Illustration av jordklot

2. Mer data = större makt

Alla älskar Big Data! Att samla in, spara och analysera data i realtid blir allt vanligare och allt viktigare.

Det handlar också om att snabbt kunna samla in och överblicka relevant information samt att bevara så mycket information som möjligt om varje individuell kund, produkt eller resurs.

Informationen blir livsnödvändig för att kunna skräddarsy sina tjänster efter konsumenten och styra flöden för att reglera belastning. Det blir också allt viktigare att kunna åtgärda problem i realtid och snabbt kunna ingripa om något inte fungerar som det ska.

Artificiell Intelligens blir ett viktigt verktyg för att kunna hantera dessa stora mängder med värdefull data.

Den som bäst nyttjar tillgängliga data för att skapa bättre upplevelser för besökaren får stora konkurrensfördelar mot 2030. 

Illustration med två blixtar

3. Disruption och branschglidning

Nya start-ups men även etablerade aktörer inom andra branscher ger sig in i en växande turismnäring. De kommer med nya lösningar och bryter invanda mönster och spelregler. 

Exempel:

  • Tidningen Dagens Nyheter fångade intresset för tågresor hos en läsarskara med klimatångest och arrangerar tågresor genom Europa som en del av sitt varumärkesarbete. 
  • Google tar över information och bokning genom Google Maps och Google Trips.
  • AirBnB experiences utmanar traditionella guideverksamheter.

Turism och resor har fortfarande potential att påverkas av aktörer från sidan och troligtvis kommer vi se fler aktörer som är bra på att identifiera behov hos resenären och leverera en smartare lösning än traditionella erbjudanden. 

Spotify, Netflix och Uber är alla företag som genom digital teknik utmanat och förändrat i sina respektive branscher. Men förändringskraften ligger inte bara i teknologin- utan snarare i förändrat konsumentbeteende. 

Disruption, som översatt från engelska betyder störning eller avbrott, kan sägas vara ett ord för processen där ny teknik och sätt att använda den går in och stör det befintliga och etablerade. 

  • Det handlar om att kartlägga kundens värdekedja och aktiviteter som krävs för att resan ska bli verklighet. 
  • Dessa aktiviteter kan sedan delas in i värdeskapande, värdeladdade och värdeförstörande aktiviteter och här kan man identifiera punkter där kunden inte här helt nöjd.
  • Det är här den potentiella förändringen kan ske- där kunden hellre skulle välja en ny och bättre lösning. 
  • Ofta handlar det om att minska en av tre kostnader: pengar, tid eller energi.
Illustration av person med resväska och mobiltelefon

4. Ökade förväntningar på individanpassad kundresa

Vi förväntar oss bättre tjänster och appar för att kunna för att kunna göra vad vi vill, hur vi vill, när vi vill, där vi är.

Smartphoneutvecklingen är en viktig komponent i människors förändrade köp- och konsumentbeteenden, inte minst när vi konsumerar upplevelser. Nya appar och funktioner möjliggör en individualiserad köpprocess och konsumtion av upplevelsen. Nya tekniska hjälpmedel i vardagen som röststyrning, bärbar och kroppsnära teknik (wearables) samt smarta hem formar framtidens köpprocess. 

Analys av inlägg i sociala medier visar att det pågår en intensiv diskussion om hur tekniken med appar kan underlätta resandet och förbättra upplevelsen på olika sätt. Vi har lärt oss att uppskatta de bekvämligheter som tekniken erbjuder oss i vardagen. 

7 insikter om framtiden

För att hantera trender, osäkerheter och potentiella framtidsscenarier behöver vi skapa förutsättningar för snabba förändringar. Här har vi listat sju insikter som det är viktigt att ha med sig i arbetet framåt för att hålla jämna steg med förändringarna. Insikterna kommer från samtliga trender.

Sidan uppdaterad 26 jul 2023, kl 10:51