Hoppa till huvudinnehåll
VR

Sju insikter om framtiden

Hur kan vi sammanfatta innebörden av alla spanade trender mot 2030? För att hantera trender, osäkerheter och potentiella framtidsscenarier behöver vi skapa förutsättningar för snabba förändringar. Vi kan konstatera att ett öra mot marken och omvärldsbevakning blir allt viktigare i vår snabbt skiftande omvärld! Här följer en lista på sju insikter som det är viktigt att ha med sig i arbetet framåt för att hålla jämna steg med förändringarna.

1

De grundläggande reseanledningarna består

De stora aktuella trenderna som vi ser idag kommer sannolikt stå stabila även mot 2030. Avkoppling, natur, meningsfullhet kommer att vara än mer attraktivt år 2030 där det virtuella och fysiska flyter ihop och där omvärldsförändringar sker allt snabbare och blir mer komplexa. Neuropsykologin kommer att påverka hur vi designar upplevelser för att optimera tillfredsställelse och återhämtning för våra hjärnor och ställa nya förväntningar på upplevelseleverantörer.

2

Långsiktigt hållbarhetsarbete kommer att öka i betydelse, men bli en hygienfaktor

Idag ser vi att hållbarhet finns på flera destinationers agendor och strategiplaner och konsumenter hävdar i undersökningar att de kan tänka sig att betala mer för hållbara upplevelser. Det visar sig dock i realiteten att majoriteten fortfarande väljer det alternativ som gynnar oss själva, som exempelvis sparar tid eller pengar- före något som gynnar klimat och hållbarhet. Troligtvis kommer vi i framtiden förutsätta att destinationerna vi reser till är hållbara och att transporterna dit har minskat och tagit ansvar för sina utsläpp.

3

Resande kommer vara fortsatt attraktivt mot 2030

Trots att fenomenet flygskam florerat i Sverige, där skryt om långa flygresor utomlands bytts ut till tågskryt i sociala medier, verkar det inte som att resten av världen är av samma uppfattning. I de tillväxtmarknader där fler från medelklassen får råd att resa vill man upptäcka nya exotiska platser, och flyget är det transportsätt som är mest effektivt. Det sker globala initiativ mot Agenda 2030, där hållbara transporter är ett av fokusområdena. Även om debatt och konkret arbete med restriktioner kan leda till en dämpning av tillväxten i vissa grupper och på vissa marknader kommer resandet i stort sannolikt att fortsätta öka mot 2030, om än med nya och mer hållbara transportsätt och till mer hållbara destinationer.

4

Virtuella upplevelser blir en tuff konkurrent om människors tid och pengar

Teknikutvecklingen går snabbt framåt, och stora teknikföretag investerar och driver på utvecklingen av VR och AR. Redan idag kan man från vardagsrummet besöka destinationer över hela världen och genomföra äventyr som annars inte hade varit möjligt. Tryggt, säkert och friktionsfritt utan att behöva stå i kö, trängas med andra eller strula med utrustning. Det finns faktiskt så många fördelar med virtuella upplevelser att de sannolikt blir en reell konkurrent om människors tid och pengar mot 2030.

5

Kampen om offentliga resurser kommer att öka

I det nya samhällskontraktet som nu tar form kommer vi se ett högre försörjningsunderskott. Offentliga resurser kommer troligtvis att behöva prioriteras hårdare för omsorg om unga och gamla. Kampen om resurserna på nationell och regional nivå för att stimulera turismutveckling ser ut att intensifieras mot 2030. Även internationellt kan resurserna minska då EU som organ ifrågasätts.

6

Maktkampen om kunddata intensifieras

Konsumenttrender visar på att en mer personligt anpassad köpprocess och individanpassade upplevelser kommer att bli mer vanligt i framtiden. Möjligheterna att samla in data ökar explosionsartat och trots problematik med integritet så väljer vi ständigt att fortsätta dela med oss av vår personliga data för att få tillgång till tjänster som Facebook och Google. Den som i framtiden äger konsumentdata blir vinnare i konkurrensen om konsumenten. Idag ser vi Google utveckla sina verktyg för turister- allt baserat på den kunddata de samlar in. Mot 2030 kommer vi troligtvis se få och stora ägare av vår privata data. Som turistdestination får man förhålla sig till nya spelregler och samla in besöksdata på eget bevåg eller köpa/få tillgång till besöksdata genom de stora aktörerna.

7

AI utmanar den traditionella organiseringen av turismen

När artificiell intelligens kan hantera, analysera och prognostisera den data våra besökare lämnar ifrån sig före, under och efter besöket skapas nya möjligheter till turismutveckling. Genom att analysera data om intresse för vissa platser på sociala medier, flygplatsdata, väderprognoser, tillgänglighet, köpkraft, tidigare köpbeteende, position och preferenser kan man produktutveckla och optimera verksamheten med helt andra förutsättningar än idag. Artificiell intelligens har nu ersatt vissa enkla uppgifter i kundservice, men troligtvis kommer AI även att kunna ersätta andra arbetsuppgifter i den traditionella organiseringen av turism- och destinationsutvecklingen. Det ställer också nya krav på kompetensprofilen på de medarbetare som ska träna och agera på AI:n.

Sidan uppdaterad 26 jul 2023, kl 10:34