Hoppa till huvudinnehåll
Illustration med tre personer och en robot som står utanför ett hotell

Turistisk infrastruktur

Ökad automatisering och Artificiell Intelligens kommer påverka den turistiska infrastrukturen inom bo, äta och göra. 

Det som kan automatiseras och effektiviseras kommer troligtvis att göra det, men motvikten till det blir att det som är mänskligt och personligt värderas högre. Ju mer individualiserat vårt samhälle blir desto viktigare blir det att uppleva saker tillsammans.

I allt det innovativa och tekniska är vi fortfarande människor.

Illustration av robot

1. Ökad automatisering

Gränserna för vad som är möjligt att automatisera ritas hela tiden om.

Det gäller fysiska tjänster såsom gräsklippning, dammsugning eller självscanning men även kognitiva tjänster som exempelvis resebokning, e-handel och bankärenden. Maskiner kan lära sig själva genom att iaktta mänsklig interaktion.

 • Analyser av arbetsmarknaden och utsikterna för automation visar att mer än hälften av de arbetsuppgifter som finns i dagens jobb potentiellt kan automatiseras mot 2030. 
 • Enligt Kairos Futures prognoser har 25-60% av de traditionella arbetsuppgifterna inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige potential att automatiseras bort mot 2030. Dock kommer troligtvis nya arbetsuppgifter att tillkomma som är mer kvalitativa. "Floor-walker", AI-tränare och upplevelsedesigner är nya tänkbara och spännande titlar.
 • Förhoppningen är att tråkiga och farliga jobb kan automatiseras så att människor kan använda mer tid till kreativa och sociala uppgifter.
Illustration av hand som rör vid en yta

2. High tech ökar värdet på high touch

När service och tjänster digitaliseras i högre grad blir det personliga mötet unikt och premium.

 • Framtidens värdskap kommer troligtvis innehålla en mix av digitala lösningar och personliga möten där friktion i kundresan elimineras till fördel för kunden. 
 • Platsen i sig blir mindre viktig, kulturen och atmosfären allt viktigare för att skapa attraktivitet. Förväntningarna på upplevelser ökar, både i kvalitet och på WOW-faktor. 
 • Värdskap kan vara värt 2-3 gånger mer än high tech år 2030 enligt turistforskare och fler företag rekryterar med fokus på social kompetens och förträfflighet i upplevelsen eftersom funktion sällan är en konkurrensfördel. 
Illustration av tre lysande glödlampor

3. Co-creation är den nya innovationskraften

 • Co-creation handlar om att skapa produkter, idéer, tjänster, varor eller egentligen vad som helst tillsammans.
 • Genom att utnyttja tankekraften hos kunder, partners, leverantörer och andra involverade på alla steg i värdekedjan får man en tydligare bild av vad kunden behöver och hur man lättast, billigast och mest effektivt möter dessa behov.
 • Co-creation är också ett sätt att skapa emotionella band till kunden i en tid då push-kommunikation inte längre fungerar. I en global studie från 2016 visar det sig att 65% av svenska ungdomar i åldersgruppen 16-29 tycker att företag och organisationer behöver bli bättre på att uppmuntra sina kunder att komma med förslag på hur deras produkter och tjänster kan förbättras. 

Exempel:

 • Konkreta exempel på utpräglade co-creation-tjänster är Airbnb och Uberpop där privatpersoner kan hitta varandra för att sälja och köpa tjänster och produkter utan mellahänder. 
 • "Eat with me" i Barcelona erbjuder möjligheten att äta hemma hos en lokalbo istället för på restaurang.
 • På en lägre ambitionsnivå finns recensioner och ratingforum som en plats för dialog och identifiering av förbättringsmöjligheter.

Det är främst digitaliseringen som har drivit fram den här utvecklingen som förväntas fortsätta utvecklas och växa de kommande åren.

Illustration av hus omgivna av träd

4. Koncept på glidande skala

Dagens resenärer är ofta ute efter det där "lilla extra", någonting som kan förhöja upplevelsen och ge en extra dimension till resan. 

Många hotell erbjuder just detta genom att de är mer än "bara" boenden, t. ex. hotell vars restaurang, bar eller lobby även vänder sig till lokala kunder eller som driver en annan verksamhet i anslutning som att sälja konst eller inredning. 

Maroll's i Bratislava stödjer lokala konstnärer genom utställningar och förmedlande av konst. Grand Hotel Cosmopolis i Augsburg kombinerar medvetet asylboende med hotellverksamhet för att stimulera intressanta möten.

Drivkrafterna kan vara olika, men svarar alla mot viktiga reseanledningar som att uppleva något annorlunda, lära något nytt, kunna bygga på det personliga varumärket med något innovativt. 

Illustration av en kvinna

5. Individanpassad upplevelse inom bo-äta-göra

Mot 2030 ser vi troligtvis en ökad användning av kunddata och artificiell intelligens för att skapa personlig anpassning av den turistiska infrastrukturen (hotell och restauranger exempelvis).

Det här används redan idag exempelvis av klädmärken som analyserar kundrecensioner genom artificiell intelligens. Insikterna används sedan för att utveckla retailkonceptet. Man drar på så sätt nytta av sin erfarenhet som e-handlare för att skapa personaliserade butiksupplevelser. 

Ett annat exempel är Nordic Choice som experimenterar tillsammans med VR-forskare från KTH i "the Embed Project" med fönsterlösa rum där gästen själv väljer omgivning.

Konsumenter kommer troligtvis bli mer vana vid personligt anpassade köpprocesser och upplevelser i vardagen, vilket även kommer påverka förväntningar på resor och upplevelser.

7 insikter om framtiden

För att hantera trender, osäkerheter och potentiella framtidsscenarier behöver vi skapa förutsättningar för snabba förändringar. Här har vi listat sju insikter som det är viktigt att ha med sig i arbetet framåt för att hålla jämna steg med förändringarna. Insikterna kommer från samtliga trender.

Sidan uppdaterad 26 jul 2023, kl 10:53