Hoppa till huvudinnehåll

Förändrade spelregler med volontärer

Volontärarbete och ideellt arbete har länge varit vanligt i Sverige. Det frivilliga arbetet är djupt integrerat i vårt samhälle och har format oss så mycket att det är svårt att föreställa sig ett samhälle utan det.

Den här undersökningen har sitt ursprung i signaler från branschen om en förändring när det gäller volontärer. Som arrangör är det viktigt att hålla sig uppdaterad med dessa förändringar, särskilt eftersom frivilligt arbete är avgörande för genomförandet av många evenemang. Om volontärerna försvann helt skulle det få stora konsekvenser.

Vi genomförde två enkätundersökningar, en riktad till volontärer och en till evenemangsarrangörer. Totalt svarade 187 volontärer och 67 skånska samt 10 nationella arrangörer på enkäterna. Resultatet visade att 90,7 procent av arrangörerna angav att deras evenemang inte hade kunnat genomföras ekonomiskt utan volontärer. De visade också att arrangörerna budgeterar med förväntan om gratis eller billig arbetskraft, och att sex av tio arrangörer uppskattade att kostnaderna skulle öka med mer än 30 procent om all personal var avlönad eller arvoderad. Samtidigt uttrycker volontärerna att de önskar högre ersättning för sitt arbete.

Anders Mildner fick i uppdrag att undersöka vad som håller på att förändras, varför det sker och hur det påverkar branschen. Här kan du läsa korta utdrag från hans rapport, se delar av inspelningen från nätverksträffen där resultaten presenteras eller ladda ner och läsa hela rapporten.

Ladda ner rapport

Arrangörer och volontärer förstår inte längre varandra

Anders Mildner, Altitude Meetings | Den samlade bilden från enkäterna och intervjuerna säger att det inte har blivit svårare att få tag på volontärer utan snarare att någonting i beteendet hos framför allt de unga volontärerna har förändrats. Engagemanget är fortsatt högt men deras tålamod är inte det samma. Här uppstår en förvirring. Lösningen är att förstå de unga bättre. 

What's in it for me?

Lovisa Sterner, Beteendevetare – Grasp Insights | Det mesta pekar på att det inte är minskat engagemang utan en generationsbunden beteendeförändring som ligger bakom utmaningarna att hitta volontärer. Dagens unga växer upp i en entreprenörskultur där det mesta kan bli en affär och det blir viktigt att se till sig själv och vad jag kommer tjäna på att göra det.

Evenemangsvarumärket och det personliga varumärket

Eva Ossiansson, ”Varumärkesdoktorn”, Göteborgs universitet | Varumärken är ofta missförstådda och handlar egentligen om det löfte vi ger om vad vi står för. I dagens samhälle, särskilt för den yngre generationen, handlar det om att bygga och maximera sina egna varumärken. För evenemangsarrangörer blir det viktigt att nå ut med den egna kärnan och skapa passion och engagemang som lockar de unga att engagera sig.

Sidan uppdaterad 16 Maj 2024, kl 09:20