Hoppa till huvudinnehåll
Illustration av stad möter land

Trender mot 2030

Vilka omvärldsförändringar påverkar turismen i Skåne mot 2030? Reseanledningar som är viktiga idag kommer förmodligen bestå under lång tid framöver. Återhämtning, avkoppling, natur- och kulturupplevelser tillsammans med familj och vänner är alla grundläggande behov.

Tillsammans med Kairos Future har vi gjort en ordentlig trendspaning och identifierat en rad säkra trender utifrån frågan om vilka omvärldsfaktorer som påverkar turismen i Skåne mot 2030. 

Ökat välstånd syns i världen, urbaniseringen fortsätter öka tillsammans med digitaliseringen. Större krav ställs på innovation och upplevelsedesign för att fortsätta attrahera besökare. Omvärlden är samtidigt föränderlig och instabil med ett ökat fokus på klimatförändringar och hållbar turism. Det blir allt viktigare att hänga med i vad som händer i omvärlden för att vara beredd på framtiden.

Att förstå sina kunder, konkurrenter och marknader idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå var de kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång, blomstrar och växer. 

Vad är en trend?

Hur kan man förstå trender och varför är det viktigt att lyfta blicken mot omvärlden?

7 insikter om framtiden

För att hantera trender, osäkerheter och potentiella framtidsscenarier behöver vi skapa förutsättningar för snabba förändringar. Här har vi listat sju insikter som det är viktigt att ha med sig i arbetet framåt för att hålla jämna steg med förändringarna.

Soluppgång i dimma

Vad är osäkert?

Osäkerheterna framöver handlar främst om klimatfrågor och de möjliga förändringar i resebeteende som de kan resultera i. Skånes attraktionskraft kan också komma att påverkas genom exempelvis förändringar i kustlinjer genom stigande havsnivåer. Detta är utmaningar som är kända och som skulle påverka fler än besöksnäringen. 

En annan osäkerhet handlar om framtidens destinationsutveckling relaterat till AI och vem som kommer ta makten över konsumentdata. Att mer data är lika med större makt är helt säkert och utvecklingen pekar mot att de större globala plattformarna kommer ha tillgång till data över hur vi beter oss när vi konsumerar. 

Det blir allt viktigare att hänga med i omvärldsförändringarna och att på så sätt skaffa sig en bra framtidsberedskap.

Sidan uppdaterad 08 Maj 2024, kl 13:46