Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna och barn i skog

Skogens värden

Ett projekt för att skapa nya jobb på landsbygden Logga Europeiska Jordbruksfonden

Den skånska skogen har en stor utvecklingspotential för turism, träförädling och skogens mat.
Jordbruksverket har därför beviljat medel för projektet Stöd för samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden som delvis också är finansierat genom EU-stöd. 

Plattformen för projektet skapas genom ett unikt samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova Incubator & Science Park och oss på Visit Skåne AB.

Målet är att skapa nya jobb på landsbygden utifrån den skånska skogen som resurs.

Skogens utbud av råvaror är i högsta grad en uppväxlingsbar resurs. Detta ska ses i skenet av en redan stark utvecklad jordbruks- och livs­medelssektor med tillgång till hög kompetens bland etablerade entreprenö­rer, akademi och offentliga aktörer. 

Visit Skånes målsättning med deltagandet i projektet Skogens värden är att vi genom en innovationsprocess ska skapa hållbara affärsmodeller för övernattning och service längs med led, och att skogsägare i Skåne vill erbjuda boendelösningar på sin mark. Tidigare har vi haft fokus på framtidens lägerplats utifrån vandraren. Nu handlar det om att ha markägarens perspektiv.

Vi ser stora möjligheter för att i samarbete med markäga­re och även restauratörer skapa ett ännu starkare erbjudande till vår stora naturintresserade målgrupp.

Projektet löper fram till årsskiftet 2024. 

Vad är speciellt med den skånska skogen?

Den skånska skogen täcker 38 procent av Skånes yta, mer än vad de flesta tror. Skånes skog är viktig ur många synpunkter, miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av lövträd. 

Läs mer om projektet

Länsstyrelsen Skåne

Skogsstyrelsen

Logotyper på rad: Skogens värden, Europeiska jordbruksfonden, Krinova, Visit Skåne, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Skåne.

Skogens värden är ett samarbetsprojekt för att skapa nya jobb på landsbygden i Skåne. Vi som med- och samverkar är Visit Skåne AB, Krinova Incubator & Science Park, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Vi arbetar tillsammans för att tillvarata den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena boende och service längs vandringsleder i Skåne, träförädling och skogens mat.   

Sidan uppdaterad 08 apr 2024, kl 09:43