Hoppa till huvudinnehåll
Två personer arbetar vid ett bord framför en bärbar dator

Bi Syds smarta dataplattform Symphony är här

Nyheter

Med lanseringen av nya plattformen Symphony tar nätverket BI Syd ett stort kliv framåt inom datadriven turismanalys. Tack vare avancerad mobilitets- och konsumtionsdata kommer BI Syd nu kunna hjälpa kommuner och regioner att göra rätt investeringar i besöksnäringen.

Att en mycket hög andel av Sveriges kommuner (76 procent) behöver statistik och kunskap om platsutveckling framkom nyligen i en enkätundersökning från Sveriges kommuner och Regioner. Det är också ett behov som märks i internationella sammanhang. Men trots det har det fram till nu – undantaget gästnätter – saknats officiell nationell statistik som går att bryta ner på lokal nivå.

En viktig vändpunkt för turismanalys

Under 2023 inledde BI Syd upphandlingen av en dataplattform med fokus på turismanalyser; en mobilitetsdatatjänst som ska förbättra förståelsen för besökares beteende i Sverige. Dataplattformen, med namnet Symphony, ger BI Syds analytiker möjlighet att genomföra högkvalitativa och långsiktiga analyser.

– Införandet av Symphony är en vändpunkt för oss inom BI Syd. Plattformen stärker vår kapacitet att leverera djupgående kunskap, och bidrar till vårt uppdrag att främja en hållbar och attraktiv turismutveckling, säger Sara Brynskog, BI-chef på Visit Skåne.

Fokus på utvalda geografiska områden

Visit Skånes analytiker kommer till en början att undersöka mobilitets-, rörelse- och kortdata från utvalda geografiska områden, för att kunna besvara specifika frågeställningar på ett tillförlitligt sätt. Med hjälp av Symphony kommer BI Syd också att bättre kunna stötta

  • spridningen av kunskap och analyser till partners på kommunal, regional och nationell nivå

  • utvecklingen av insatser för att geografiskt och tidsmässigt balansera flöden av besökare

  • marknadsföringen av destinationer på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt.

Nätverket BI Syd bildades 2015 utifrån ett gemensamt behov av systematisk omvärldsbevakning och av att kunna säkerställa robusta beslutsunderlag för besöksnäringen. Genom samverkan och innovation strävar BI Syd efter att främja en ansvarsfull och framgångsrik turismsektor. Nio sydsvenska regioner ingår i nätverket, där Visit Skåne är ledande.