Hoppa till huvudinnehåll
Max Granström. Foto.

Det är tillsammans vi ska göra det

Nyheter

Välkommen Max Granström, nu är du på plats! Hur har de första veckorna varit?

– Roliga och intressanta. Det blev full fart in i vårt eget arbete och pågående och kommande externa samarbeten. Visit Skåne är en modig och utforskande organisation. Jag dras starkt till utvecklingsarbete och har redan fått chansen att bidra en smula i olika sammanhang. En stor del av tiden dessa veckor går annars till att lyssna in.

Hur kan vi tillsammans i Skåne utveckla turismen?
– Bra att du frågar om hur vi kan göra det tillsammans, det är just tillsammans som är nyckelordet. Vi har en viktig roll som bland annat främjare, initiativtagare, utvecklare och kunskapsspridare. Men för att goda ting ska ske behöver vi sektorns alla aktörer med oss. Det är tillsammans vi ska göra det. För oss på Visit Skåne innebär det inte minst fokus på att bygga upp och stärka relationer och att synliggöra de värden som följer av att samverka med oss. Som alltid är det också viktigt att berätta för aktörer och intressenter utanför sektorn vilka värden vi tillför.

Vad blir din och Visit Skånes viktigaste roll i sammanhanget, framöver?
– Turism, evenemang och destinationsutveckling kan fungera som synnerligen viktiga komponenter i positiv samhällsutveckling, rätt nyttjade. Jag kommer, utifrån min roll och vårt uppdrag, att arbeta hårt för att vi ska ta bra med plats i de regionala utvecklingsdiskussionerna framöver. I sektorn har Visit Skåne en viktig funktion att fylla som nav och som gränssnitt mellan näringen och det offentliga. Vi kan till exempel bidra och växla upp värden i frågor som enskilda aktörer i besöksnäringen eller kommuner kan ha svårt att driva på egen hand – även om ambitionen finns där.

Vi är ju ett relativt nytt bolag efter en sammanslagning av Tourism in Skåne, Event in Skåne och Business Region Skåne, vad ser du för positiva effekter redan nu?
 – Större bredd och vassare spets. Sammanslagningen gör att vi tillsammans täcker en stor del av hela sektorns aspekter och att vi har tillgång till fler strategier än vi har var och en för sig. För att sammanslagningen ska skapa uthålligt värde är det viktigt att vi agerar konsekvent och igenkännbart. Det ska finnas ett grundläggande sätt som vi tar oss an saker på. Kalla det värdegrund, signum eller identitet. Kärnan är Visit Skåne!