Hoppa till huvudinnehåll
Visit Skånes styrelse 2023

Fusion ger kraft åt skånsk event- och besöksnäring

Nyheter
Pressmeddelande

Från årsskiftet optimerar Region Skåne sitt erbjudande till näringslivet i Skåne genom det nya bolaget Visit Skåne AB. Uppdraget är att stärka Skånes varumärke internationellt och främja besöks- och eventnäringen.

Det nya regionala destinationsbolaget samlar kompetens och medarbetare från de tre fusionerade bolagen, Event in Skåne, Tourism in Skåne samt Business Region Skåne, vilket stärker och tydliggör Region Skånes erbjudande till det skånska näringslivet.

- Som enda regionala destinationsbolag i landet där både det besöksnärings- och eventfrämjande arbetet samlas i samma bolag känns det oerhört spännande att Skåne nu får unika möjligheter att positionera oss som nytänkande inom platsutveckling- och platsmarknadsföring, säger Pia Jönsson Rajgård, vd Visit Skåne AB.

Styrelsen i det nya bolaget har förankring både i näringslivet och i politiken. Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Anna Jähnke (M) blir styrelseordförande i Visit Skåne AB, och nämndens andre vice ordförande, Anna Ingers (S) är vice ordförande i det nya bolaget.

Övriga fem styrelseledamöter kommer från näringsliv och universitet. Deras samlade erfarenhet täcker viktiga områden inom event- och platsutveckling med fokus på hållbarhet, internationalisering och digitalisering.

- Förstärkningarna är en del i vårt fokus på den skånska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Kraftsamlingen runt besöks- och eventnäringen tydliggör Region Skånes främjarinsatser ytterligare. Nu arbetar vi än mer fokuserat med att stärka Skånes varumärke, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och i Visit Skåne AB.

Beslutet att strukturera om koncernen Business Region Skåne togs av Regionfullmäktige i juni 2022. Invest in Skåne AB, som också ingått i koncernen, avvecklas som aktiebolag och verksamheten övergår i förvaltningsform inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Film i Skåne AB kvarstår som bolag, med Region Skåne Holding AB som ägare och knyts närmare den regionala utvecklingsnämnden. Det nybildade Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och knyts också närmare den regionala utvecklingsnämnden.

Styrelsen i Visit Skåne AB:

  • Anna Jähnke (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden
  • Anna Ingers (S) andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
  • Dorte Bo Bojesen, vd på Form/Design Center
  • Malin Zillinger, lektor vid Lunds Universitet
  • Nikolas Larsson, aktiv inom styrelser samt elithandbollen
  • Mats Persson, vd på By Nordiq AB
  • Tue David Bak, vd på Greater Copenhagen

För ytterligare information, välkommen att kontakta: