Hoppa till huvudinnehåll
Stort internationellt pressintresse 2023 för Skåne

Ökad nyfikenhet på Skåne från internationell press

Nyheter

2023 blev ett framgångsår för den internationella marknadsföringen av Skåne. Resultaten beror på gott samarbete mellan aktörer i Skåne och nya grepp i sociala medier för att nå besökare.

Genom att effektivt skräddarsy medieresor för journalister och influencers, kombinerade med strategiskt utformade pressutskick, lyckades vi framhäva regionens bästa sidor på våra prioriterade marknader Tyskland, Danmark och Nederländerna. Fokus har varit att sprida ut besökare över året samt öka intresset för mindre kända platser. För att balansera vår närvaro i media bearbetas både nischade magasin och stora dagstidningar, med en bra blandning av printmedier och olika digitala kanaler online.

Årets goda resultat har gett oss värdefulla insikter för framtida strategier. Vi siktar på att fortsätta utveckla vårt marknadsföringsarbete genom att fokusera på kvalitet, nyskapande och effektiv kommunikation.

Det är ett pågående arbete att sprida ut våra besökare under årets alla delar. Vi lägger aktivt pressresor under tider på året där vi vill ha fler besökare. Pressutskicken som har gett bäst resultat har gått ut i samband med nyöppningar, unika produkter och våra traditioner. Till exempel Cykelleden Skåne, den nya färjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz, konstrundorna i Skåne eller midsommarfiranden. Både på tyska och nederländska marknaden har vi fått flera fina publiceringar

Antal medier som besökt oss 2023: 26 varav 13 från Tyskland, sju från Nederländerna och sex från Danmark. Med en samlad räckvidd på drygt 160 miljoner läsare, vilket kan jämföras med 42 miljoner året dessförinnan.

Planeringsarbetet för marknadsaktiviteterna 2024 i full gång med en ny PR-byrå, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation, som ska hjälpa oss att nå ut på den tyska, danska och nederländska marknaden.

Nya grepp i sociala medier

I slutet av 2023 strukturerade vi om vårt arbete med sociala medier riktat till internationella besökare. Det nya fokuset är att framhäva Skåne genom personliga inslag. Särskilt i rörligt format som huvudsakligen publiceras på Instagram, men även Facebook. Hittills har denna strategi resulterat i en ökning med 7 426 följare på Instagram och en sammanlagd räckvidd på 1 622 590 för båda kanalerna. Innehållet skapas efter teman, där vissa har fått extra stort engagemang och räckvidd:

Platser man kan resa till kollektivt: Dessa inlägg förser tittaren med konkreta tips på aktiviteter i städer som är lättillgängliga med kollektivtrafiken. Innehållet är praktiskt och underlättar planeringen av potentiella resor, men ger också en snabb inblick i helheten av en skånsk stad.

Människan i fokus: Här får följarna möta en person, som intervjuas, och lyssna till deras berättelse eller verksamhet.

Behind the scenes: Tittaren får följa med bakom kulisserna på exempelvis en restaurang eller ett museum. Det har lagats äggakaka på ett gästis och drejats en skål enligt skånsk tradition.

Vår sociala medier-satsning kommer att fortsätta under 2024. Vi kommer fortsätta ha en utforskande inställning för att hålla innehållet uppdaterat och intressant för vår målgrupp.