Hoppa till huvudinnehåll
Pubik

Säkerhetsguide vid evenemang

Event
Eventnäringen
Nyheter
Säkerhetsguide för evenemang
Säkerhetsguide för evenemang utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Den höjda beredskapen och det rådande säkerhetsläget gör att många evenemangsarrangörer just nu har frågor kring säkerhet och trygghet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har släppt en uppdaterad säkerhetsguide för evenemang som ger handfast vägledning i hur man som arrangör, myndighet eller annan aktör kan arrangera säkra evenemang.

Syftet är att skapa samsyn kring säkerhetsbegrepp, att öka möjligheterna för tydlig kommunikation och ett konstruktivt samarbete mellan inblandade aktörer. Guiden tar upp olika aspekter av evenemangssäkerhet, och i denna tredje utgåva ingår även avsnitt om brottsförebyggande arbete och skydd mot antagonistiska hot. Den tar även upp olika aspekter som gäller sportevenemang och arenor.

Guiden gavs ut första gången 2008 som ett resultat av ett regeringsuppdrag till dåvarande Räddningsverket och Rikspolisstyrelsen. Uppdateringen 2021 har skett i samarbete med Polismyndigheten och i nära dialog med en stor grupp sakkunniga från både myndigheter och bransch.

Ladda ner Säkerhetsguide för evenemang här