Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan kring hållbar turism i NECSTouR

Nyheter

På NECSTouRs Annual General Meeting 2023 blev Visit Skåne formellt ny medlem i den europeiska samarbetsorganisationen. 

NECSTouR är ett nätverk som samlar regionala företrädare för turism och besöksnäring, universitet, forskningsinstitut och organisationer och arbetar för en mer hållbar och konkurrenskraftig turism.

Nätverkets ambition är att arbeta proaktivt och i samverkan med hållbar utveckling av turism och besöksnäring. Genom att identifiera, samla in och dela goda exempel på lösningar med sina medlemmar och partners i hela Europa hjälps destinationer åt och blir smartare och mer hållbara i sitt sätt att arbeta med utvecklingsfrågor.

Genom NECSTouRs närhet till Europaparlamentet och EU-kommissionen får vi möjlighet att vara med och påverka i frågor som är viktiga för regionen kopplat till turism och besöksnäringen. Det kan handla om ökad EU-finansiering, behov av ny data och indikatorer och kompetensförsörjning. Eller att väldigt konkret reda ut lagförslag för ökad hållbar mobilitet genom exempelvis ett gemensamt biljettsystem för tågresenärer. 

Turism är uttalat en prioriterad näring i Europa och har en tydlig plats på agendan framöver.

Om NECSTouR