Hoppa till huvudinnehåll
Lund

Sveriges största jämställdhetskonferens till Lund 2025

Event

Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, kommer till Lund nästa år. Kongressen flyttar mellan städer som har ett väl utvecklat jämställdhetsarbete och år 2025 hålls den för första gången i Lund.

Forum Jämställdhet samlar årligen över 1 000 deltagare från privat och offentlig sektor för att lyssna på ministrar, internationella talare och experter i frågor som rör jämställdhet. År 2025 intar Forum Jämställdhet den nya konferensanläggningen Science Village Hall den 5-6 februari.

– Vi ser fram emot att hälsa hela jämställdhetssverige välkomna till Lund. Här finns ett starkt engagemang och ett gott och viktigt arbete för jämställdhet som kan inspirera besökare från hela landet, säger Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet.

Visit Skåne har tillsammans med Lunds kommun, Lunds Universitet och Region Skånes avdelning för Regional Utveckling varit delaktiga i att värva kongressen till Lund.

– I Skåne prioriterar vi jämställdhetsarbetet för att skapa en region där varje individ har lika möjligheter och rättigheter. Genom att aktivt driva förändring och stödja inkluderande åtgärder strävar vi mot en framtid där jämställdhet genomsyrar varje hörn av vårt samhälle. Det betyder därför mycket för Region Skåne att under 2024 få välkomna denna viktiga konferens som sätter frågor kring jämställdhet på agendan, säger Anna Jähnke, ordförande för Visit Skåne och regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne (M).

Lunds kommun har undertecknat en europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå och har deltagit i SKR:s modellkoncept för jämställdhetsintegrering. Jämställdhet är ett politiskt prioriterat område och en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete.

– Jämställdhetsarbetet är högt prioriterat för oss, både i övergripande policyfrågor men också i praktisk handling i våra verksamheter. Det är därför med stor stolthet Lunds kommun står värd för Forum Jämställdhet 2025, säger Anders Almgren, (S) kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Lokalt värdskap i Lund

Lunds kommun står som lokal värd i samarbete med Lunds universitet, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

– Länsstyrelsen Skåne ser fram emot den energi, kunskap och erfarenhet som samlas när Forum Jämställdhets deltagare kommer till Skåne. Tillsammans flyttar vi fram positionerna för den svenska jämställdheten, säger Patrik Åkesson, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Skåne.

....................................................................

FAKTA Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras varje år av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige.
Den 1 juni öppnar anmälan till konferensen i Lund. En del av programmet kommer att vara öppet och här kommer det vara möjligt för lundaborna att delta utan kostnad.

Värdskapet genomförs i samarbete med Lunds kommun, Lunds universitet, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 
Värd för Forum Jämställdhet 2024 är Karlstad och hålls i år den 7-8 februari.


Läs mer om konferensen här