Hoppa till huvudinnehåll

Vi tar tempen på vår cykeldestination

Nyheter

Tillsammans med Cykelfrämjandet, Region Blekinge och Visit Halland breddar Visit Skåne kunskaperna kring hur södra Sverige står sig som cykeldestination. Vi kommer att genomföra två enkäter varav en riktar sig till semestrande cyklister i Skåne och Halland. Den andra sker genom genom projektet Baltic Biking Upgrade och riktar sig till besöksnäringsföretag längs med EuroVelo 10, som bland annat innefattar delar av Sydostleden och Sydkustleden.

Syftet med enkäterna är att ta reda på cyklistens behov och upplevelse under sin resa i Skåne samt att göra en kartläggning över vilken service som erbjuds till besökarna idag hos företag längs med våra cykelleder. Information om enkäten kommer att mejlas ut till kommunerna. I slutet av året kommer svaren analyseras och paketeras för att användas till vidare utveckling för att stärka södra Sverige som cykeldestination. 

Kartläggning av cyklistens behov av service längs med Skåne och Hallands cykelleder

I denna enkätundersökning riktar vi oss till den cykelsemestrande besökaren i Skåne och Halland. Enkäten görs i samarbete med Visit Halland i syfte att lära känna målgruppen cyklist och dess behov av service på café, restaurang, boende m.m under sin cykelsemester. Enkäten genomförs på svenska, engelska och tyska och nås genom att besökaren scannar en QR-kod som hittas på upptryckta flyers och affischer. Dessa distribueras till besöksnäringsföretag och upplevelser längs med regionala eller nationella cykelleder. 

Kartläggning av cykelvänliga tjänster längs Sydostleden och Sydkustleden

I denna enkätundersökning riktar vi oss till besöksnäringsföretag. Kartläggningen genomförs av Cykelfrämjandet och Region Blekinge som är Sveriges representanter i EU-projektet Baltic Biking Upgrade – utveckling av cykelturism och näringsliv i Sverige och Europa. 
I enkäten ställs det frågor kring befintliga cykelvänliga tjänster och arbete med cykelturister som målgrupp. Frågorna grundas i tidigare omfattande internationella studier och svenska nationella sammanställningar av hur god cykelvänlig turism kan se ut. Svaren kommer att användas som underlag för att kartlägga utbud och efterfrågan, samt som underlag till besöksnäringsföretag för vidare utveckling av produkter och tjänster.  

Om du har frågor kring enkäterna eller är intresserad av att hjälpa oss sprida materialet till relevanta aktörer, vänligen kontakta: josefine.carlsson@skane.se