Hoppa till huvudinnehåll

Visit Skåne tar ledarroll i internationellt initiativ för framtidens turism

Nyheter
Pressmeddelande

Visit Skåne går in som ledande part i ett treårigt projekt med länderna kring Östersjön för att utveckla nya metoder kring hållbar turism. Projektet som förkortas ReTour (Regenerative Tourism) ska leda till avgörande utveckling för en mer långsiktigt hållbar turism.

ReTour vill skapa lösningar med fokus på jämnare säsonger. Samtidigt värnas den lokala ekonomin och ger de lokala företagen en mer stabil ekonomisk situation. Visit Skåne tar därmed ytterligare viktiga steg för att utveckla metoder för en hållbar, inkluderande och motståndskraftig turismsektor - som också bidrar till en mer välmående region.

– Dagens positiva besked bekräftar att Visit Skåne är en attraktiv partner för kvalificerad internationell samverkan. Med finansieringen av projektet ReTour i hamn får vi ett värdefullt redskap i vårt viktiga uppdrag att främja en balanserad och hållbar tillväxt i Skåne, säger Anna Jähnke, styrelseordförande för Visit Skåne.

Begreppet regenerativ används för att beskriva hur turismen kan bidra på ett positivt sätt till platsen. Regenerativ turism går längre än det traditionella synsättet på hållbarhet genom att på ett aktivt sätt bidra till förbättring av destinationen istället för att bara sträva efter att undvika att belasta destinationen. Projektet kan omfatta flera delar allt från lokal ekonomiskt hållbar utveckling till hänsyn för ekologi. Det kommer att utvecklas möjligheter att bidra till lokal produktion, ökad sysselsättning och en levande landsbygd.

– Projektet ger oss en fantastisk skjuts i arbetet med att utveckla fler regenerativa upplevelser, det vill säga möjlighet att skapa en turism som ger tillbaka till samhället och skapar värde för platsen och lokalbefolkningen. Tillsammans med lokala intressenter tar vi ett helhetsperspektiv för att utveckla erbjudanden som ska lämna ett positivt avtryck på platser som besöks. Det är ett förhållningssätt vi på Visit Skåne har testat i mindre skala tidigare. Nu har vi möjligheten att testa och lära oss över nationsgränser, säger Carla Aguirre Mouritzen, vice vd på Visit Skåne.
 
Visit Skåne kommer att undersöka och marknadsföra nya upplevelser både nära naturen och inom till exempel gastronomin. Upptäckter och lärdomar delas mellan andra regioner och länder i projektet ReTour för att forma utveckling av hållbara turismerbjudande. Vi leder och arbetar i projektet med olika turismaktörer, samhällen och små och medelstora företag. Samarbete är avgörande för regenerativ turisms framgång med sina innovativa strategier och metoder för att vitalisera den lokala turismsektorn. 

Fakta 

  • Projektet pågår: 2024-05-01 - 2027-04-01 
  • Budget: 1 877 594 EUR
  • Finansiering: Interreg- South Baltic Sea
  • Projektägare: Visit Skåne AB 

Projektpartners/Regioner

  • Association Klaipeda Region - Lietuva Klaipėdos apskritis
  • Pomorskie Tourism Board - POMORSKIE Gdańsk
  • Westpomeranian Regional Tourism Organization ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin
  • Visit Lolland-Falster Sjælland Vest- og Sydsjælland
  • Institute for Tourism Research in Northern Europe - Mecklenburg-Vorpommern Landkreis Rostock

Beviljade projekt från Interreg South Baltic