Hoppa till huvudinnehåll
Inspektion av plantor i ett växthus

Om Visit Skåne

Med ett utifrånperspektiv, både nationellt och internationellt, ska vi tillsammans med andra verka för att turismen,  besöksnäringen och eventnäringen stärks i Skåne. 

Vi gör det genom att vårda varumärket ”Skåne” så att det övergripande målet att stärka bilden av Skåne uppnås. Vi ska också främja en balanserad och hållbar tillväxt i den skånska besöksnäringen. Våra huvudsakliga insatser handlar om kunskapsspridning, destinationsutveckling, marknadsföring och gränsöverskridande innovation.  

Skånes regionala destinationsbolag, Visit Skåne AB, ska stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang, kongresser, utställningar och mässor lockas till Skåne.

Det handlar också om att utveckla skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusionering av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.

Vårt kontor finns i Regionhuset i Malmö.

Ett strategiskt ansvar för destinationen

Besöks- och eventnäring är inte en enskild företeelse. När det kommer besökare till en plats påverkar det både platsen och de som bor där. Det kan skapa både möjligheter och utmaningar, och har potential att öka både livskvaliteten för de boende och attraktionskraften för såväl etableringar som inflyttning. Men för att verkligen bidra och göra positiv skillnad behöver besöks- och eventnäringen planeras och utvecklas som en integrerad del av samhällsbygget. Det är här en regional DMO (Destination Management Organisation) kommer in i bilden. En DMO har det strategiska ansvaret för att koordinera insatser på alla nivåer och få relevanta aktörer att dra åt samma håll.

Sidan uppdaterad 25 apr 2024, kl 11:11