Hoppa till huvudinnehåll
Hallonplockning på Hallongården

World Tourism Day

Visit Skåne är som enda svensk organisation medlemmar i UN Tourism och uppmärksammar som en del i det samarbetet varje år världsturismdagen (World Tourism Day) genom en kunskaps- och nätverksträff för den skånska besöks- och evenemangsnäringen.

Tidigare evenemang

Kollage över inbjudna talare. Linda Dahl, Magnus och Maria Hallin, Jerry Engström, Emma Jönsson, Gael Joly och Mick Daly.

2023 Vårt framtida Skåne - från idé till verklighet

2023 var temat turism och gröna investeringar som vi genomförde på Oxhallen i Helsingborg. Vi tolkade temat att investera i människorna, planeten och välståndet och bjöd in flera skånska entreprenörer som fick dela med sig av sitt engagemang i platsen, att förbättra och vikten av att lämna positiva avtryck. Jerry Engström från Höga Kusten berättade om utvecklingen av mötesplatsen FriluftsByn och delade konkreta tips för hur man kan gå från idé till verklighet. Deltagarna fick sedan testa idéer på olika stationer och det fanns även möjlighet att delta i en hållbarhetsworkshop under ledning av Almi.

2022 Meningsfulla upplevelser

Det internationella temat Rethinking tourism blev Meningsfulla upplevelser i Skåne och vi arrangerade en dag i Köpmansmagasinet i Smygehuk. Deltagarna fick lära sig om hur man kan arbeta med sitt erbjudande för att skapa meningsfulla upplevelser och arbetade tillsammans under ledning av Arvid Axland som bland annat skrivit boken Jakten på känslan och är expert på upplevelsedesign och vår tids nya valuta - känslan.

Om World Tourism Day

World Tourism Day uppmärksammas 27 september varje år för att öka medvetenheten internationellt kring turismens betydelse och dess sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde. Dagen stiftades av UNWTO (Världsturismorganisationen) redan 1979 och datumet kommer från dagen då organisationens stadgar antogs 1970. Varje år får ett aktuellt tema som avslutas med en stor internationell konferens just på World Tourism Day.  

Besöksnäringen har enormt stor betydelse för samhället och skapar nytta på många olika sätt. Näringen bidrar till möten mellan människor, skapar jobb och ger människor känsla av delaktighet. Besöksnäringen och turismen bidrar också till utveckling av platser och ett levande Sverige. 

Sidan uppdaterad 31 Maj 2024, kl 11:33