Hoppa till huvudinnehåll
Tjej med häst och kille som badar

Strategisk färdplan för Skåne mot 2030

I Skåne har vi bestämt oss för att arbeta tillsammans för att turismen ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld.

Vi reser mer och mer – mot nya destinationer och nya upplevelser. Turismen är den tredje största exportnäringen i världen, och kan vara en motor i utvecklingen för hela regioner och länder. Turismen ökar förståelsen mellan människor.

Men den kan också belasta de platser som besöks, om den inte hanteras rätt. I Skåne väljer vi att se turismen som ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge. Vi vet att den bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men vi nöjer oss inte med det, vi vill åstadkomma mer, nå längre! Vi måste helt enkelt se till att turismen är en del av lösningen på de globala utmaningarna!

För att lyckas behöver vi alla dra åt samma håll. Därför har vi tagit fram Tourism matters! Strategisk färdplan för Skåne mot 2030. Arbetet bakom omfattar en gedigen omvärlds- och trendanalys. Vi har också tittat bakåt och utvärderat det strategiska arbetet mot 2020, och förankrat och fångat upp inspel längs med hela processen.

Här berättar vi om hur vi tänker.

Sidan uppdaterad 26 mar 2024, kl 13:27