Hoppa till huvudinnehåll
Mamma och son ute i naturen. Sonen kollar i en kikare.

Smart Natur 2.0

Allt fler vill besöka Skånes storslagna kustremsor, gulsprakande rapsfält och trolska skogar. När turismen ökar upplever vi också ett ökat tryck på naturen och lokalsamhället. Smart Natur 2.0 bygger på idéen kring smarta städer, och undersöker hur vi kan jämna ut besöksflödena, minimera den negativa påverkan och maximera de positiva effekterna av turism. 

Naturen är överbelastad – men inte alltid och inte överallt. På de mest populära platserna, som ofta består av skyddsvärd natur, blir besökstrycket stundtals för stort. Det innebär inte bara problem i form av slitage, nedskräpning och störning av växt- och djurliv. Det blir också ansträngande för lokalsamhället i form av trafikstörningar, trängsel, avgaser och felparkeringar. Inte sällan uppstår konflikter mellan besökare, eller mellan besökare och lokalinvånare, när det inte finns plats på anvisad parkering. 

I dagsläget finns det inga säkra, fungerande metoder för att undvika för hårt besökstryck på naturen och lokalsamhället.

Målsättningen är att hitta en proaktiv lösning för att Skåne ska vara en långsiktigt hållbar och attraktiv naturdestination. Det finns stor potential i att ge besökare chansen att kunna planera om utflykten redan innan de sätter sig i bilen. Tanken med Uncrowded är att besökare ska kunna undvika trafikkaos och onödigt slitage på naturen i framtiden.  

Gratistjänsten uncrowded under utveckling

Som en del i vårt arbetet med att hitta lösningar testar vi nu att utveckla en tjänst som ska underlätta planeringen av bilresor till naturområden. Tjänsten visar hur parkeringsläget ser ut och hur många lediga parkeringsplatser det finns både i realtid samt framtidsprognoser. Uppdateringar om hur många bilar som finns på plats kommer från batteridrivna fordonsmätare som grävs ner i marken för att samla in data.
Parallellt med utvecklingen av Uncrowded undersöker vi hur vi får besökaren att använda den, genom kommunikationstester. 

Exempelbild av verktyget Uncrowded. Skärmklipp från två telefonskärmar, det ena visar en prognos över parkeringstoppar och dalar vid Ales stenar. Den andra visualiserar med bilar i färgerna röd, orange, gul och grön, antalet bilar på platsen.
Exempelbild på tjänsten Uncrowded i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. 

Hur fungerar tekniken bakom fordonsmätningarna?

Fordonsräknare installeras i vägbanan vid in- och utfart till besöksmålens parkeringar. Fordonsräknaren drivs av solel och batteri och känner av när det passerar ett fordon. Testerna utförs på utvalda parkeringar och data skickas till uncrowded.se. Där innehållet uppdateras live. 

 

Sidan uppdaterad 29 apr 2024, kl 10:37