Hoppa till huvudinnehåll
Fyr på Hallands väderö. Foto.

Tourism Matters Academy

Snabba förändringar i omvärlden och osäkerhet kring hur turismen kommer utvecklas ställer högre krav på offentliga främjarorganisationer för besöksnäringen. Vi är sedan några år tillbaka i ett skifte där turistbyrån avvecklas och utvecklas för att besökarnas beteende har förändrats. Nu behöver vi lägga krut på individens egenskaper och kompetenser för ökad omställningsförmåga och attraktivitet på en arbetsmarknad i förändring. Det gör vi tillsammans i Tourism Matters Academy!

Arbetsmarknaden kommer att förändras framöver och det har den alltid gjort. Jobb skapas och försvinner och arbetsuppgifter förändras över tid, men just nu är vi inne i ett skede där utvecklingen går snabbt och stora förändringar kan anas. Enligt World Economic Forum och rapporten Future of Jobs kommer ett stort antal arbeten att vara radikalt förändrade om tio år på grund av den tekniska utvecklingen som går allt snabbare. 

Att utveckla sina kompetenser har alltid varit viktigt för att hänga med och med den snabba utvecklingen nu blir kraven än högre på att höja kunskapsnivån på det man redan kan och i vissa fall att lära sig helt nya saker. När behov av omställning på arbetsplatserna ökar behöver omställningsförmågan hos individerna samtidigt stärkas och det har vi också identifierat inom vår egen bransch.

Samhällsutmaningar globalt och lokalt gör att också turismen och besöksnäringen behöver bidra för att vi ska lyckas nå de globala målen i Agenda 2030. I Skåne har vi tillsammans i de offentliga främjarorganisationerna för besöksnäringen i region och kommun arbetat fram vår strategiska färdplan mot 2030 som har visionen: Where tourism matters! Här konstaterar vi att samverkan är vägen framåt för att turismen ska vara en del av lösningen på samhällsutmaningarna.

Tourism Matters Academy är ett projekt som drivs av Visit Skåne AB med finansiering av Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att lyfta kompetensen i det offentliga främjarsystemet för besöks- och eventnäringen och ge individer förmåga att agera och hitta lösningar i en föränderlig omvärld.  
Genom projektet ökar vi samverkan och nytänkande vilket är vägen fram för en turism som spelar roll för hela Skåne och är en del av lösningen på samhällsutmaningarna.
EU-logotyp med text som säger medfinansieras av Europeiska unionen.

Tre kunskapsblock

Vi har identifierat ett antal kompetenser som saknas eller behöver förfinas för att vi ska nå visionen i färdplanen. I tre större kunskapsblock får vi möjlighet att träna på dessa. Det blir ett block per termin som består av tre kunskapsdagar med hemuppgifter mellan träffarna. 

1. En omvärld och arbetsmarknad i förändring | Vår 2023

Omvärldsbevakning, scenarioplanering, medarbetarskap. Första blocket syftar till att stärka individens förmåga att ställa om i en allt snabbare föränderlig värld. Innehållet kommer ge projektdeltagarna förståelse och verktyg för att verka på framtidens arbetsmarknad. Blocket kommer även ge verktyg för att identifiera utmaningar.

2. Turismens roll i samhällsutvecklingen | Höst 2023

Hur man tar sig an utmaningar konkret, Agenda 2030 och skapar förutsättningar för innovation hos besöksnäringen. Andra blocket syftar till att ge deltagarna större förståelse för turismens betydelse i samhällsutvecklingen samt verktyg för hur man tar sig an utmaningar.

3. Intraprenörskap och samverkan | Vår 2024

Intraprenörskap, samverkansmodeller, skapa förutsättningar för innovation i våra organisationer. Tredje blocket syftar till att kanalisera och förstärka medarbetarnas och i sin tur verksamheternas innovationskraft. Blocket ska även inspirera till gränsöverskridande samverkan.

Om Tourism matters

Vi vet att turismen bidrar till samhället genom ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men vi vill åstadkomma mer och nå längre och ser turismen som ett kraftfullt verktyg som kan vara en del av lösningen på de globala samhällsutmaningarna.

För att lyckas behöver vi alla dra åt samma håll. Därför har vi tillsammans i Skåne tagit fram den gemensamma strategiska färdplanen mot 2030: Tourism matters! 

Logotyp med EU-flagga och texten medfinansieras av Europeiska unionen.

Sidan uppdaterad 17 mar 2023, kl 14:20