Hoppa till huvudinnehåll
Fyr på Hallands väderö. Foto.

Tourism matters academy

Snabba förändringar i omvärlden och osäkerhet kring hur turismen kommer utvecklas ställer högre krav på offentliga främjarorganisationer för besöksnäringen. Vi behöver öka medarbetarnas förmåga att ställa om för ökad attraktivitet på en arbetsmarknad i förändring. Det gör vi tillsammans i Tourism matters academy.

Arbetsmarknaden kommer alltid vara föränderlig. Jobb skapas och försvinner och arbetsuppgifter ändras och anpassas, men nu går utvecklingen snabbare och det är större förändringar än vanligt. Enligt World Economic Forum och rapporten Future of Jobs kommer ett stort antal arbeten att vara radikalt förändrade om tio år på grund av den tekniska utvecklingen. Det gäller även i besöksnäringen.

En konsekvens av den snabba utvecklingen är att det ställs högre krav på att höja sin kunskapsnivå på det man redan kan och i vissa fall att lära sig helt nya saker. Kraven blir också högre för individen att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. När behov av omställning på arbetsplatserna ökar behöver omställningsförmågan hos individerna samtidigt stärkas.

Samhällsutmaningar globalt och lokalt gör att turismen och besöksnäringen behöver bidra för att vi ska lyckas nå de globala målen i Agenda 2030. I Skåne har vi tillsammans i de offentliga främjarorganisationerna för besöksnäringen i region och kommun arbetat fram vår strategiska färdplan mot 2030 som har visionen: Skåne, where tourism matters! Här konstaterar vi att samverkan är vägen framåt för att turismen ska vara en del av lösningen på samhällsutmaningarna.

Tourism matters academy är ett projekt som drivs av Visit Skåne AB med finansiering av Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att lyfta kompetensen i det offentliga främjarsystemet för besöks- och eventnäringen och ge individer förmåga att agera och hitta lösningar i en föränderlig omvärld.  
Genom projektet ökar vi vår samverkan och förmåga att tänka nytt vilket är vägen fram för en turism som spelar roll för hela Skåne och är en del av lösningen på samhällsutmaningarna.
EU-logotyp med text som säger medfinansieras av Europeiska unionen.

Tre kunskapsblock

Projektet är uppbyggt av tre kunskapsblock och varje block består i sin tur av tre heldagar. Alltså har vi totalt nio dagar under lite mer än ett år där vi får möjlighet att börja arbetet att stärka våra kompetenser och att få in det ständiga lärandet i vår vardag. Allt för att stärka vår förmåga till omställning.

Block 1. Fatta framtiden | Vår 2023

Vi grundar med kunskap för bättre koll på omvärlden och hur man håller sig uppdaterad i sin yrkesroll. Första blocket innehåller bland annat omvärldsbevakning, scenarioplanering och medarbetarskap. Vi tittar på framtidens viktigaste kompetenser och mänskliga egenskaper och styrkor som blir allt viktigare som motpol till hårda värden och den tekniska utvecklingen. Deltagarna får utforska möjligheter och konsekvenser av AI och hur det kommer påverka besöksnäringen och skånska företag genom att bland annat testa och utvärdera ChatGPT som en alternativ kollega. Vi får konkreta arbetssätt för scenarioplanering när vi blickar tillbaka från framtiden med strategisk framsyn. Vi kommer också ägna en hel dag till hur den moderna arbetsplatsen förändras med skiften till mer tillitsbaserat ledarskap och medledarskap. Syftet är att stärka vår förmåga att ställa om och ge oss verktyg för att verka på framtidens arbetsmarknad.

Block 2. Spela roll på riktigt | Höst 2023

Vilka samhällsutmaningar ser vi i Skåne och skiljer det sig åt mellan kommunerna? För vilka av de här utmaningarna är det möjligt att använda turismen som ett verktyg för att bidra till lösningar? Vi kommer lära oss mer om samhällsutmaningar här och nu och titta både regionalt och lokalt men även globalt efter exempel på hur andra destinationer arbetar. I det andra kunskapsblocket får vi möjlighet att fördjupa oss i aktuella begrepp som regenerativ turism och legacy och forska i hur vi kan se till att våra fotspår i världen blir så små som möjligt och hur turismen istället kan lämna positiva avtryck som lever vidare och hur vi får till den där turismen som spelar roll på riktigt.

Block 3. Intraprenörskap och samverkan | Vår 2024

Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer än var och en för sig men vi vet också att det kan vara utmanande att få till ett bra samarbete. För att lyckas krävs tillit, förståelse för att vi är olika med olika behov, förmågor och roller. Det tredje blocket handlar om hur vi kan utvecklas och få till bättre samarbeten. Vi fokuserar på intraprenörskap, samverkansmodeller och hur vi skapar förutsättningar för innovation i våra organisationer. Nu är vi redo att kroka arm med varandra och få till riktigt smarta samarbeten i vårt arbete för och med Skåne.

Om Tourism matters

Vi vet att turismen bidrar till samhället genom ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men vi vill åstadkomma mer och nå längre och ser turismen som ett kraftfullt verktyg som kan vara en del av lösningen på de globala samhällsutmaningarna.

För att lyckas behöver vi alla dra åt samma håll. Därför har vi tillsammans i Skåne tagit fram den gemensamma strategiska färdplanen mot 2030: Tourism matters! 

Logotyp med EU-flagga och texten medfinansieras av Europeiska unionen.

Sidan uppdaterad 17 okt 2023, kl 16:17