Hoppa till huvudinnehåll

Kända namn tar upp kulturturismens betydelse för Sverigebilden

Pressmeddelande
Nyheter

Visit Skåne riktar ljuset mot kulturturismen och Sverigebilden. Under rikskonventet Folk och Kultur i Eskilstuna den 7-9 februari bjuder Visit Skåne in till samtal med några av landets mest namnkunniga experter och beslutsfattare inom kultursektorn under ledning av Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Visit Skåne har en central roll i att förvalta och utveckla bilden av Skåne som i sin tur starkt påverkas av Sverigebilden. I ljuset av den pågående, tidvis negativa, exponeringen av Sverige i internationella medier behövs en nyanserad och balanserad bild av landet. Under rubriken Är det kulturen som ska rädda den sargade Sverigebilden? arrangerar därför Visit Skåne ett panelsamtal den 8 februari klockan 16.15 med en rad namnkunniga personer. Det sker under Sveriges största kulturkonvent Folk och Kultur. Visit Skånes vd Max Granström inleder samtalet från scenen.

– Genom panelsamtalet vill vi utforska och diskutera rollen som kultur i allmänhet och kulturturism i synnerhet kan spela i att forma och balansera bilden av Sverige internationellt. Förhoppningsvis kan det bidra till att skapa en nyanserad och bredare förståelse för bilden av landet, säger Max Granström, vd på Visit Skåne.

Visit Skåne har ambitionen att vara en konstruktiv kraft att räkna med i en orolig tid och att visa på turismens potential i det sammanhanget.

– Det är en av Visit Skånes huvudstrategier att se till att turism- och destinationsfrågor tar plats och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Därför känns det självklart att engagera sig i frågan och visa hur vi kan bidra, säger Max Granström, vd på Visit Skåne.

Under konventet Folk och Kultur bjuder Visit Skåne också in till ett seminarium under rubriken Kraften i kulturturismen! Vad krävs för att den svenska kulturen ska kunna nå ut internationellt? Max Granström vd på Visit Skåne leder seminariet den 9 februari klockan 9.30 med Milena Høgsberg, chef för Wanås Konst och Susanne Rydén, vd Musik i Syd och ordförande Birgit Nilsson-stiftelsen.

Deltagare i panelsamtalet:

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör Svenska Institutet

Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer

Joppe Pihlgren, vd för Svensk Live

Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst

Karin Karlsson, övergripande projektledare Eurovision Song Contest Malmö Stad 2024

Heidi Avellan, samtalsledare, politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Fakta om Folk och Kultur:

För sjunde året i rad arrangeras Folk och Kultur den 7-10 februari 2024 i Munktellstaden, Eskilstuna. Programmet innehåller seminarier, workshops och kulturarrangemang där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus.

Visit Skånes panelsamtal hålls torsdag 8 februari kl 16.15 i Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

OBS: representerar du press behöver du vara ackrediterad till Folk och Kultur för att lyssna på Visit Skånes panelsamtal: 
Press och media (folkochkultur.se)

För intervjuer och ytterligare information kontakta:

Karin Liliedahl, pressansvarig, Visit Skåne AB

+46 72-459 63 09

karin.liliedahl@skane.se