Hoppa till huvudinnehåll

Förändrade spelregler med volontärer

Volontärarbete och att arbeta ideellt är vanligt i Sverige och har varit det under väldigt lång tid. Det frivilliga arbetet i Sverige är så djupt integrerat i vårt samhälle och har påverkat och format oss så att det är svårt att tänka sig ett samhälle utan.

Bakgrunden till den här undersökningen är de signaler från branschen som säger att det sker en förändring som har med volontärer att göra. Som arrangör är det viktigt att hänga med i förändringarna, särskilt som det frivilliga arbetet har stor betydelse för att många evenemang ska gå att genomföra. Om volontärerna skulle försvinna helt får det stor påverkan.

Vi gjorde två enkätundersökningar, en riktad till volontärer och en till evenemangsarrangörer. 187 volontärer och 67 skånska samt 10 nationella arrangörer svarade på enkäterna. Enkätsvaren visade att 90,7 procent av arrangörerna anger att deras evenemang inte hade kunnat genomföras ekonomiskt utan volontärer.
De visar också att arrangörerna budgeterar med en förväntan om gratis eller billig arbetskraft, och att sex av tio arrangörer uppskattade att kostnaderna skulle öka med mer än 30 procent om all personal var avlönad eller arvoderad. Å andra sidan så uttrycker volontärerna att de önskar högre ersättning för sitt arbete.

Anders Mildner fick uppdraget att undersöka vad det är som håller på att förändras, vad beror det på och hur det påverkar branschen. Här kan du läsa korta utdrag från hans rapport, se delar från inspelningen av nätverksträffen där resultatet presenterades eller ladda ner och läsa hela rapporten. 

Ladda ner rapport

Arrangörer och volontärer förstår inte längre varandra

Anders Mildner, Altitude Meetings | Den samlade bilden från enkäterna och intervjuerna säger att det inte har blivit svårare att få tag på volontärer utan snarare att någonting i beteendet hos framför allt de unga volontärerna har förändrats. Engagemanget är fortsatt högt men deras tålamod är inte det samma. Här uppstår en förvirring. Lösningen är att förstå de unga bättre. 

What's in it for me?

Lovisa Sterner, Beteendevetare – Grasp Insights | Det mesta pekar på att det inte är minskat engagemang utan en generationsbunden beteendeförändring som ligger bakom utmaningarna att hitta volontärer. Dagens unga växer upp i en entreprenörskultur där det mesta kan bli en affär och det blir viktigt att se till sig själv och vad jag kommer tjäna på att göra det.

Evenemangsvarumärket och det personliga varumärket

Eva Ossiansson, ”Varumärkesdoktorn”, Göteborgs universitet | Varumärken är ofta missförstådda och handlar egentligen om det löfte vi ger om vad vi står för. I dagens samhälle, särskilt för den yngre generationen, handlar det om att bygga och maximera sina egna varumärken. För evenemangsarrangörer blir det viktigt att nå ut med den egna kärnan och skapa passion och engagemang som lockar de unga att engagera sig.

Sidan uppdaterad 15 jun 2023, kl 09:06