Hoppa till huvudinnehåll
En man och två kvinnor sitter vid en eldstad vid havet

Morgondagens möten

Trender & tendenser

Vad kan vi veta om morgondagen egentligen? Framtiden för en särskild fråga avgörs huvudsakligen av två saker: Det vi bedömer som säker utveckling i form av trender och det som är mer osäkert. 

De stora omvärldsfrågorna som fortsätter att utmana vid sidan av pandemin handlar om klimatförändringarna och digitaliseringen. Det är frågor som även fortsatt kommer prägla mötesindustrin. Det är inte pandemin som kommer vara den största frågan framöver, utan det digitaliseringssprång som triggats av nödvändigheten att anpassa mötesbeteendet under pandemin. Det har visat sig ha fördelar som kommer påverka även på långs sikt. 

Digitaliseringen kan uppfattas som ett hot mot en bransch som bygger på mänskliga möten. Men den innebär också nya möjligheter genom ytterligare sätt att föra människor samman och som förstärkning i produktion och kommunikation.

Även klimatomställningen blir en viktig faktor framöver. Den sätter press på ett hållbarare mötesbeteende i form av striktare riktlinjer för resande hos företag och kostnader för transporter.

Det är svårt att förutsäga hur mycket de här två faktorerna kommer påverka mötesindustrin. Även om det finns utmaningar i omvärlden så är människan ett vanedjur som gärna återtar aktiviteter som vi saknat när det är möjligt igen. Det är när flera drivkrafter samverkar som förändring kan ske. Det kan antas gälla för en övergång från platsbundna till digitala möten, i alla fall när det gäller den typ av möten som funkar lika bra eller bättre på en digital plattform och där vinsten i form av tid och resekostnader är tillräckligt stor.

Rapporten Morgondagens möten sammanfattar insikter från olika undersökningar och forskningsprojekt som genomförts av Kairos Future under 2020/21. Ordet möten används här i bred bemärkelse som tillfällen då folk möts i professionella sammanhang och kan vara affärsmöten, event, konferenser och liknande.

På de här sidorna har vi valt ut de viktigaste delarna från rapporten för att du lätt ska få en överblick. Vi har också satt ihop en snabbversion i pdf-format, där du i sju steg får koll på trender och tendenser för kundbeteende inom mötesbranschen. Kontakta oss om du vill ta del av rapporten i sin helhet.

Ladda ner snabbversion: Morgondagens möten

Vad har vi saknat mest i arbetslivet under pandemin?

  • Större event och vardagliga sociala möten i den fysiska världen har saknats mest under pandemin. Det finns ett uppdämt behov av att mötas.
  • Många har fått bättre möjligheter att distansarbeta och räknar med att göra det mer efter pandemin. Det kan innebära att dels att företag minskar kontorsytor och väljer att samla teamet på extern plats med jämna mellanrum.
  • Bara 20% vill arbeta från sin vanliga arbetsplats hela veckan om de själva får välja. Det kan dels påverka behov av alternativa arbetsplatser och innebära förändrat lunchbeteende. 

Crisitivity Partners: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Visit Skåne, Almi, Svenska mötes, Skånska mötes, Bi Syd

Sidan uppdaterad 24 apr 2023, kl 15:21